Boerenprotesten: Wanneer duurzaamheid botst met economische realiteit- Deel 2

Consumenten in staat stellen om duurzame voedselkeuzes te maken In de hedendaagse markt blijft de prijs de belangrijkste drijfveer voor consumenten bij het nemen van aankoopbeslissingen. Zoals eerder vermeld, zouden de verhoogde kosten in verband met duurzaamheid logischerwijs moeten leiden tot hogere prijzen voor consumenten. Deze verhoogde prijzen kunnen echter barrières vormen voor mensen met […]

Boerenprotesten: Wanneer duurzaamheid botst met economische realiteit- Deel 1

Het oplossen van het dilemma tussen betaalbaarheid, winstgevendheid en duurzaamheid Het ethisch en duurzaam produceren van voedsel gaat vaak gepaard met hogere kosten als gevolg van toegenomen investeringen in duurzame landbouwmethoden, certificeringskosten en beperkte schaalvoordelen (door lagere opbrengsten). Bovendien draagt de onvoorspelbaarheid van het weer bij aan de onzekerheid over de aanvoer, waardoor boeren die […]

Boerenprotesten: Wanneer duurzaamheid botst met economische realiteit

Inleiding Sinds december 2023 heeft de Europese Unie een golf van boerenprotesten ervaren, aangewakkerd door toenemende schulden, prijsdruk en angsten voor oneerlijke concurrentie binnen en buiten de Unie. Op dezelfde wijze zijn boeren in Argentinië, Colombia en Ecuador de straat op gegaan om te pleiten voor betere prijzen en meer rechtvaardige beleidsmaatregelen om hun bestaanszekerheid […]

De transitie vindt lokaal plaats, ondersteun dat

Aan beleidsnotities over de overgang naar een duurzame economie en een vitale samenleving is geen gebrek. Maar beleid verandert de wereld niet. De uitvoering van de transitie vindt altijd lokaal plaats. Dat vergt een betere afstemming en samenwerking tussen gemeenten, provincies en het Rijk, schrijft Marloes Borsboom-Turabaz, Senior Advisor bij Hague. Wethouder Shah Sheikkariem van […]

Bedrijven: laat je maatschappelijke waarde zien

Maatschappelijke waarde bedrijfsleven delen in corporate story, corporate identity en corporate communicatie.

Bedrijven zitten vanwege CO2-uitstoot, milieuvervuiling en andere maatschappelijke kosten vaak in de hoek waar de publicitaire klappen vallen. Weersta de reflex om alleen vanuit de verdediging te communiceren. Vertel als bedrijf óók het verhaal over de maatschappelijke waarde die je nu en in de toekomst biedt aan de samenleving, schrijft Alex Klein, Account Director bij […]

De impact van klimaatverandering op mondiale veiligheid

Haije Hague

De impact van klimaatverandering op mondiale veiligheid Een interview met generaal (b.d.) Stéphane Abrial We kunnen er niet meer omheen. Klimaatverandering vormt een van de meest urgente uitdagingen van onze tijd.  Dit gaat verder dan enkel milieu-impact. We hebben te maken met verstrekkende gevolgen voor levensonderhoud, gezondheid, geopolitieke stabiliteit en migratiepatronen. Hierdoor is de race […]

Helpen plastic bekers nou echt de circulaire economie vooruit?

plastic bekers reusable

Helpen plastic bekers nou echt de circulaire economie vooruit? Europa wil in 2050 een klimaatneutraal en circulair continent zijn. Met de Green Deal worden grote stappen gezet in de energietransitie. Maar op het gebied van circulariteit zijn de beleidsplannen minder duidelijk en concreet. We dreigen het paard achter de wagen te spannen, schrijft  Daniëlle Schweitzer. […]

Met een checklistmentaliteit word je niet écht duurzaam

Corporate Social Responsibility strategy | Hague Corporate Affairs

Het publiek en de politiek stellen steeds hogere eisen aan het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. In de uitvoering is het belangrijk strategisch naar duurzaamheid te kijken, en niet alleen vinkjes te zetten bij alle eisen aan klimaat, milieu en diversiteit. Want die strategie heeft ook effect op de public affairs mogelijkheden, schrijft Advisor […]

Beyond the hype: het cruciale belang van kleine stappen voor duurzame impact

Small steps, big impact

Ondernemers, bestuurders en politici dromen graag over baanbrekende innovaties die de wereld in één klap veranderen. Maar in werkelijkheid zijn het vele kleine innovaties die bij elkaar opgeteld het verschil maken. Innovatie en duurzaamheid is niet alleen voor koplopers, maar voor alle bedrijven. Marion Banide, Account Director bij Hague Corporate Affairs, legt in dit blog […]