vincent & attilio

Heeft u vragen?

Neem contact op Vincent Nieuwelink (Nederland) of Attilio Caligiani (Brussel). Zij helpen u graag.

Duurzaamheid

Ooit, niet eens zo lang geleden, was duurzaamheid ‘iets voor erbij’. Een hoofdstukje in het jaarverslag om het gezicht van het bedrijf wat groen bij te verven naast de financiële resultaten waar het natuurlijk écht om draaide. Die tijd is voorbij.

Heeft u vragen?

Vincent (Nederland) en Attilio (Brussel) helpen graag.

vincent & attilio
Duurzaamheid is veel meer dan een modewoord, niet meer voorbehouden aan een paar profetische CEO’s. De maatschappij eist het, en de politiek dwingt het af. Bedrijven worden steeds meer bevraagd over hun maatschappelijke impact. De transitie naar de ‘impact-economie’ is dan ook een van de hoofdthema’s voor de komende jaren. Om daar echt deel van uit te maken, moet duurzaamheid ingebed zijn in alle activiteiten.
Dat zien we nu bij veel bedrijven gebeuren. We gaan naar een wereld waarin menselijke activiteiten passen binnen de natuurlijke ecologische begrenzingen van onze planeet. Dit vereist een gecoördineerde aanpak die de politieke, economische en sociale dimensies overstijgt.
De noodzaak van duurzame bedrijfspraktijken staat steeds hoger op de Haagse en Europese politieke agenda’s en is van grote invloed op de activiteiten van bedrijven. Die ontwikkeling zal de komende jaren alleen maar versnellen. Dat raakt niet alleen de belangen van veel bedrijven, maar biedt tegelijk ongekende mogelijkheden voor nieuwe duurzame verdienmodellen.
Bij Hague kunnen wij uw activiteiten ondersteunen. Bij het doorgronden en verbeteren van regulering. Bij het aanpassen aan de stijgende duurzaamheidsnormen en het communiceren van uw prestaties en dilemma’s richting stakeholders – zonder ‘greenwashing’, want daar komt naar onze overtuiging niemand in het huidige tijdsgewricht meer mee weg. Of het nu gaat om agri-tech, voedsel, energie, gezondheid of technologie – wij helpen u de koploper te blijven door middel van de juiste mix van communicatie, stakeholderbenadering en politieke lobbystrategie.

Vragen? Wij helpen graag.

Duurzaamheid

Hoe Lapinus grip kreeg op Europese regelgeving – en daarmee klanten won.

ONZE VOORMALIGE OPDRACHTGEVERS
logo cepa
logo grodan
logo imerys
lapinus logo
logo mondelez international
Hague corporate affairs logo

Ontvang de laatste insights

Of volg ons

Vragen?
Wij helpen graag.