13 mei 2024

Marion Banide

Boerenprotesten: Wanneer duurzaamheid botst met economische realiteit- Deel 1

Het oplossen van het dilemma tussen betaalbaarheid, winstgevendheid
en duurzaamheid

Het ethisch en duurzaam produceren van voedsel gaat vaak gepaard met hogere kosten als gevolg van toegenomen investeringen in duurzame landbouwmethoden, certificeringskosten en beperkte schaalvoordelen (door lagere opbrengsten). Bovendien draagt de onvoorspelbaarheid van het weer bij aan de onzekerheid over de aanvoer, waardoor boeren die zich inzetten voor verantwoorde landbouw verder worden belast.

Hoewel deze hogere kosten logischerwijs zouden moeten leiden tot hogere prijzen voor eindconsumenten, is de strategie van retailer’s nu gericht op het handhaven van concurrerende (lage) prijzen. Hierdoor worden de marges van boeren verder uitgeknepen. Dit ondermijnt niet alleen het vermogen van de boer om op lange termijn duurzaam te produceren, maar brengt ook hun bestaan ernstig in gevaar. Daarnaast heeft globalisering de boeren ook blootgesteld aan intense concurrentie, waarbij grotere agrovoedingsconglomeraten de voorkeur krijgen boven kleinere, familieboerderijen.

Ondanks dat globalisering de marktkansen voor boeren vergroot, heeft het hen ook blootgesteld aan intense concurrentie. Om dit veelzijdige probleem aan te pakken, moeten oplossingen het delicate evenwicht vinden tussen de behoeften van consumenten en producenten. Beleidsmakers hebben gereageerd door regelgeving in te voeren, zoals de Due Diligence Directive, om de positie van boeren binnen de toeleveringsketen te versterken.

Bovendien streven initiatieven zoals de Unfair Trade Practices Directive ernaar om de relaties tussen koper en verkoper te reguleren, wat eerlijker commercieel gedrag bevordert. Verder pleit het concept van ‘de gedeelde verantwoordelijkheid en een eerlijke prijs’, gepromoot door zowel Europese als niet-Europese boeren, voor een eerlijke verdeling van de kosten met betrekking tot duurzaamheid onder alle stakeholders in de toeleveringsketen. Deze eerlijke verdeling zit voornamelijk op actoren die meer onderhandelingsmacht hebben en doorgaans prijsmakers zijn, zoals retailers en verwerkers. Door het bevorderen van samenwerking en collectieve actie, promoot deze gedeelde verantwoordelijkheid een duurzamer en veerkrachtiger voedselsysteem voor zowel producenten als consumenten.

Ondanks dat de genomen stappen positief zijn, zien beleidsmakers nog steeds de vergaande impact van klimaatverandering en verschuivende weerspatronen op de productiviteit van de landbouw over het hoofd. Het aanpakken van klimaat gerelateerde uitdagingen is van cruciaal belang om op de lange termijn de duurzaamheid van het voedselproductiesysteem te waarborgen.

Om door te gaan met lezen, klik hier voor het volgende deel: Boerenprotesten: Wanneer duurzaamheid botst met economische realiteit- deel 2. Consumenten in staat stellen om duurzame voedselkeuzes te maken. 

Deel deze resource
13 mei 2024

Marion Banide

Hague corporate affairs logo

Ontvang de laatste insights

Of volg ons