Stefan Pack, Account Director Corporate Affairs

Heeft u vragen?

Neem contact op met onze Account Director Stefan Pack. Hij helpt u graag.

Crisisprotocol

Als het er echt op aan komt, is het een geruststellende gedachte terug te kunnen vallen op adviseurs die het klappen van de zweep kennen. Adviseurs die de rust bewaren en mede op basis van ervaring weten wat ze doen.
Hague stond al veel bestuurders, bedrijven en organisaties bij met hun communicatie in crisissituaties. Iedere crisis is anders. Toch hebben we in de loop der jaren onze eigen aanpak ontwikkeld.

Heeft u vragen?

Stefan helpt graag.

Stefan Pack, Account Director Corporate Affairs

Voor

Allereerst: voorkomen is beter dan genezen. Voordat er uberhaupt sprake is van een crisis, kijken we naar risico’s en issues die tot een crisis kunnen leiden. We bereiden het management voor door middel van scenario’s en (media)trainingen, maken een crisishandboek en brengen uw doelgroepen in kaart.

Tijdens

Als zich een crisis voordoet, adviseren we uw organisatie over communicatie met media en overige stakeholders. We adviseren en ondersteunen het management met het formuleren van de kernboodschap, het opstellen van persberichten en Q&A’s en monitoren van berichtgeving en reacties. Desgewenst doen we de woordvoering.

Na

Na de crisis evalueren we met de organisatie. Centraal staat wat we hebben geleerd en de volgende keer beter kunnen doen. De lessen die we trekken, zijn de ingrediënten voor verbeteringen van uw processen en boodschappen. Die voeren we door in het crisishandboek, door trainingen en in communicatie met belanghebbenden. Dit laatste met als doel het vertrouwen bij organisatie en stakeholders te herstellen.
Hague creëert rust in een hectische omgeving. Wij gaan eerst op zoek naar de relevante feiten en verantwoordelijkheden. Wij stellen, met de stem van de kritische buitenwereld, de vragen die de organisatie zichzelf vaak niet stelt. Die informatie vormt de basis voor crisis management en crisiscommunicatie.

Vragen over crisis protocol?
Wij helpen graag.

Hague corporate affairs logo

Ontvang de laatste insights

Of volg ons

Gerelateerde diensten

Naast crisisprotocol helpen we u ook graag met: