8 juni 2023

Dick Berlijn

Benut de toegevoegde waarde van cloud

De datarevolutie is in volle gang. Ieder aspect van onze samenleving digitaliseert in recordtempo, en verschillende Europese landen, zoals Nederland, zijn koploper in digitale infrastructuur. Dit stelt ons in staat om enorme hoeveelheden data te verzamelen om daarmee de juiste analyses uit te voeren. Dat is echter niet zonder gevaar. Iedere dag belanden persoonsgegevens op straat door cyberaanvallen en datalekken. De schade is vaak groot. De risico’s van deze datastromen mogen niet worden gebagatelliseerd. De kansen van het verzamelen van data en het gebruik van data moeten we tegelijkertijd wel in het oog houden om onze economie en ons dagelijks leven te verbeteren. Dataopslag wordt dan strategisch en de cloud kan een veilige en kostenefficiënte manier zijn om die toegevoegde waarde te bereiken.

Belang van data

De enorme groei van data stelt de samenleving, bedrijven en (overheids)organisaties in staat om betere analyses te maken en op basis daarvan een scherper beeld te krijgen van de toekomst. Met machine learning kan die data worden verrijkt, waarmee data meer voorspellende waarde krijgt. Die voorspellende waarde is goud waard: het wordt daarmee mogelijk om proactief in plaats van reactief beleid te voeren. Men hoeft niet meer te wachten op een incident (en vervolgens te reageren), maar het wordt mogelijk om te anticiperen zodat incidenten niet uitgroeien tot een crisis. Slim gebruik van data geeft ons dus de mogelijkheid om die crisis voor te zijn. Die data moeten echter wel veilig worden bewaard. De ‘soevereine cloud’, die de afhankelijkheid van één leverancier vermindert en voor 100% voldoet aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving voor privacy en dataopslag, lijkt dat te kunnen bieden.

Belang van cloud

Een toename aan cyberaanvallen, geopolitieke omstandigheden, en kostenefficiëntie zijn redenen voor bedrijven om data op een (veilige) cloudomgeving te plaatsen. Het Rijksbrede Cloudbeleid maakt echter nog wel een uitzondering: gevoelige informatie, zoals staatsgeheimen en bijvoorbeeld data van het Ministerie van Defensie, mag niet op de cloud worden opgeslagen. Met name Defensie is echter ook gebaat bij het samenbrengen van enorme stromen van data om met behulp van die data de situational awareness te verbeteren. De voordelen van een soevereine cloud toepassing zijn daarmee ook van toepassing voor Defensie, mits de veilige omgeving kan worden gewaarborgd.

Gevoelige informatie in de cloud?

Het huidige debat over datasoevereiniteit en dataveiligheid laat een reeks aan misvattingen zien als het gaat om de kwetsbaarheid van onze data, waarmee een genuanceerde benadering wordt uitgesloten. Men gaat er al bij voorbaat vanuit dat een cloudomgeving onveilig is, terwijl de kwetsbaarheden vaak juist in oude versies van software zitten.

Uiteraard moeten we voorzichtig zijn met het opslaan van gevoelige informatie in de cloud, ongeacht of zij uit Europa, de VS, or andere delen van de wereld komen. Het is cruciaal dat aanbieders van cloud in staat zijn om een veilige omgeving voor data te creëren en voldoen aan de veiligheidsvereisten van de EU. Dit houdt onder andere in dat goed gespecificeerd is welke partijen wel of geen toegang hebben tot de data in de cloudomgeving. Bovendien kan software die in de cloud opgeslagen staat automatisch en centraal geüpdatet worden, in plaats van dat je afhankelijk bent van een systeembeheerder die tijdig de juiste software patcht. Mijn boodschap is dat organisaties er goed aan doen om die specificaties van wereldwijde cloudaanbieders kritisch tegen het licht te houden, in plaats van aanbieders van cloud op voorhand ter zijde te schuiven. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over welke plannen de overheid heeft met betrekking tot (opslag van) data en cybersecurity? En wilt u weten wat voor impact dat heeft op uw bedrijfsmodel? Klik dan hier om contact op te nemen. 

Of schrijf u in op de nieuwsbrief en ontvang eens per drie maanden relevante updates voor uw organisatie in uw inbox. 

Deel deze resource
8 juni 2023

Dick Berlijn

Ook interessant voor u

Hague corporate affairs logo

Ontvang de laatste insights

Of volg ons

Is your organisation facing new challenges around the Green Deal and the energy transition to Net Zero? Do you want to influence the political agenda and meet the requirements of the Fit for 55 targets? Our advisors are happy to help you.