Stefan Pack, Account Director Corporate Affairs

Heeft u vragen?

Neem contact op met onze Account Director Stefan Pack. Hij helpt u graag.

CSR strategie

De vraag aan (grote) corporates wat ze bijdragen aan de samenleving wordt vaker en luider gesteld. Niet langer kunnen corporates zich hier vanaf keren. Stakeholders stellen zich kritisch op en willen weten hoe u de samenleving vooruit helpt. Heeft u al nagedacht over uw CSR strategie?
Of het nu gaat om de purpose van uw onderneming, de implementatie van de sustainable development goals (SDG’s) of de eigen waarden van de organisatie die bijdragen aan een betere wereld, stakeholders verwachten dat ondernemingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken. Het vraagt van u dat u zich openstelt voor wat er in uw omgeving gebeurt.
Het vraag ook om een bepaalde manier van leiderschap. U zal zich actief in het maatschappelijk debat moeten mengen. Of het nu gaat over inclusie, klimaat of gelijke rechten. Stakeholders spreken u erop aan en verwachten dat u een standpunt heeft over deze en andere maatschappelijke issues.

Heeft u vragen?

Stefan helpt graag.

Stefan Pack, Account Director Corporate Affairs

License to operate

Hague brengt de buitenwereld binnen. We laten zien wat stakeholders van uw organisatie vinden en wat zij belangrijk vinden. Als we dat in kaart hebben, helpen we uw CSR-strategie aan te scherpen en gaan we aan de hand van een concreet plan met de uitvoering ervan aan de slag. Dat loopt uiteen van het (her)definiëren van uw verhaal, purpose of kernwaarden tot het formuleren van een stakeholder-aanpak.
Maatschappelijke betrokkenheid is tot een vast onderdeel van de ‘license to operate’ geworden. Wie zich niet om stakeholders en hun belangen bekommert, ziet zich snel voorbij gestreefd door concurrenten die dat wel doen.

Vragen over CSR strategie?
Wij helpen graag.

Hague corporate affairs logo

Ontvang de laatste insights

Of volg ons