Peter ter Horst - Managing Partner Public Affairs

Heeft u vragen?

Neem contact op met Managing Partner Peter ter Horst. Hij helpt u graag.

Stakeholder
management

De tijd dat organisaties zich blind op hun eigen doelen konden richten ligt achter ons. Ieder bedrijf, overheid of organisatie heeft te maken met ‘de buitenwereld’: een bonte verzameling van organisaties, individuen en overheden met overlappende of tegenstrijdige belangen.
Wie goed om wil gaan met de kansen en gevaren uit die buitenwereld moet weten wat daar speelt, afspreken met de belangrijkste stakeholders en regelmatig nadenken over de strategische omgang met stakeholders. Wat beweegt sleutelfiguren en beslissers die de mening van anderen over u beinvloeden, waaronder politici, ambtenaren, maatschappelijke organisaties en de leden van uw branchevereniging? Hague helpt u om grip te houden op deze complexe wereld.

Heeft u vragen?

Peter helpt graag.

Peter ter Horst - Managing Partner Public Affairs

Veeleisende stakeholders

Ongetwijfeld neemt u de tijd om te reflecteren op wat er met uw organisatie in de samenleving gebeurt, maar uw stakeholders doen dat natuurlijk ook. Zij verlangen naar zekerheid, echtheid en verbinding. Bovendien laten onderzoeken zien dat stakeholders steeds meer hechten aan transparantie, ethiek, objectiviteit en eerlijkheid. Ook wordt steeds meer van organisaties geeist – en dan met name van bedrijven – dat zij actief naar buiten treden, deelnemen aan het publieke debat en laten zien hoe zij bijdragen aan de samenleving.

Gedeelde belangen

Dit betekent dat uw organisatie zich moet bezinnen op een effectieve stakeholdermanagementstrategie, vaak als onderdeel van uw lobby. Hague helpt u in gesprek te gaan met uw stakeholders. We verkennen aanknopingspunten en brengen gedeelde belangen en risico’s voor uw reputatie in kaart. We onderzoeken wat stakeholders beweegt, wat ze echt van u vinden en wat u kan doen – of juist moet laten – om in hen een bondgenoot te vinden.
Hague zoekt naar coalities en kansen, en nemen samen met u actie om uw stakeholders te overtuigen.

Vragen over stakeholdermanagement? Wij helpen graag.

PUBLIC AFFAIRS Case

Na 100 jaar wil Jaarbeurs vernieuwen op de huidige locatie in Utrecht.

ONZE (VOORMALIGE) OPDRACHTGEVERS
logo estro
logo danone
logo deliveroo
logo jaarbeurs
logo primagaz
Hague corporate affairs logo

Ontvang de laatste insights

Of volg ons