Boerenprotesten: Wanneer duurzaamheid botst met economische realiteit- Deel 3

Het versterken van de veerkracht van de sector door innovatie. De landbouw- en voedingssector onderscheidt zich als een van de meest dynamische terreinen op het gebied van onderzoek en de adoptie van geavanceerde technologieën. Het voornaamste doel is het optimaliseren van het grondgebruik en het ontwikkelen van productievere en voedzamere gewassen. In stedelijke gebieden verschijnt meer […]

Boerenprotesten: Wanneer duurzaamheid botst met economische realiteit- Deel 2

Consumenten in staat stellen om duurzame voedselkeuzes te maken In de hedendaagse markt blijft de prijs de belangrijkste drijfveer voor consumenten bij het nemen van aankoopbeslissingen. Zoals eerder vermeld, zouden de verhoogde kosten in verband met duurzaamheid logischerwijs moeten leiden tot hogere prijzen voor consumenten. Deze verhoogde prijzen kunnen echter barrières vormen voor mensen met […]

Boerenprotesten: Wanneer duurzaamheid botst met economische realiteit- Deel 1

Het oplossen van het dilemma tussen betaalbaarheid, winstgevendheid en duurzaamheid Het ethisch en duurzaam produceren van voedsel gaat vaak gepaard met hogere kosten als gevolg van toegenomen investeringen in duurzame landbouwmethoden, certificeringskosten en beperkte schaalvoordelen (door lagere opbrengsten). Bovendien draagt de onvoorspelbaarheid van het weer bij aan de onzekerheid over de aanvoer, waardoor boeren die […]

Een groene EU? Eerst banden versterken met Latijns-Amerika

De Europese Unie (EU) heeft Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (LAC) en diens kritieke grondstoffen nodig om de energietransitie te verwerkelijken. Dus moet de EU haar banden met de LAC-regio versterken.  Het Spaanse voorzitterschap van de Europese Unie (EU) – gekenmerkt door haar focus op de internationale positie van de EU en het versterken van […]

Helpen plastic bekers nou echt de circulaire economie vooruit?

plastic bekers reusable

Helpen plastic bekers nou echt de circulaire economie vooruit? Europa wil in 2050 een klimaatneutraal en circulair continent zijn. Met de Green Deal worden grote stappen gezet in de energietransitie. Maar op het gebied van circulariteit zijn de beleidsplannen minder duidelijk en concreet. We dreigen het paard achter de wagen te spannen, schrijft  Daniëlle Schweitzer. […]

Kansen voor Nederlandse voedselsector

Energietransitie als voorbeeld voor de voedseltransitie

Kansen voor de Nederlandse voedselsector De stikstofcrisis en de protesterende boeren hebben één ding duidelijk gemaakt: boeren hebben perspectief nodig. Voor oplossingen moeten we breder kijken dan de landbouw en de veehouderij. We hebben een integraal voedselbeleid nodig. Niet alleen om de boeren nieuw perspectief te bieden, maar ook omdat maatschappelijke vraagstukken rond stikstof, klimaat, biodiversiteit […]

Wacht niet langer, kies een vleesvervanger

Vleesvervangers plantaardig vlees

Wacht niet langer, kies een vleesvervanger Als mensen minder gehaktballen en meer tomaten eten levert dat grote klimaat- en milieuwinst op. Het kabinet wil daarom een voedseltransitie in gang zetten die resulteert in de consumptie van minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten. Het bedrijfsleven kan met een proactieve houding voorsorteren op de aanstaande veranderingen. Het […]

Nederlandse glastuinbouw moet strategischer denken

Nederlandse glastuinbouw

Nederlandse glastuinbouw moet strategischer denken Nederland heeft een sterke positie op het gebied van glastuinbouw. Iedereen kan een kas laten bouwen, maar alleen Nederlanders weten een maximale oogst te realiseren. Hoe lang nog? Want kunstmatige intelligentie rukt op. Nederland moet strategischer denken en handelen om het volledige potentieel van de glastuinbouw internationaal te verzilveren, aldus […]

De vijf verborgen geheimen van glastuinbouw

Glastuinbouw Westland Nederland

De vijf verborgen geheimen van glastuinbouw Wie een tuinbouwkas ziet, denkt tegenwoordig vanwege de energiecrisis al snel aan het hoge verbruik van aardgas. De energietransitie heeft in de sector zeker een impuls nodig, maar verder is de glastuinbouw – ‘intensieve planthouderij’ – vooral een onderdeel van de oplossing van vraagstukken rond energie, klimaat een voedsel. […]

De Franse presidentsverkiezingen: een maand later

Debate on the French elections Hague Corporate Affairs

De Franse presidentsverkiezingen: een maand later Er is veel gebeurd in de Franse politiek sinds de presidentsverkiezingen van april: President Emmanuel Macron werd herkozen voor nog een termijn van vijf jaar. Voormalig minister van Arbeid Elisabeth Borne werd benoemd tot premier (de tweede vrouw in de Franse geschiedenis in deze functie) en er trad een […]