25 augustus 2022

Alleen verbinding geeft de miljoenennota zin

We staan aan de vooravond van de grootste transities waarin verbinding tussen mensen, thema’s en bestuurlijke lagen belangrijker zijn dan ooit. Het zal met Prinsjesdag dan ook niet gaan om wie welke hoed op zet, maar om wie van de hoed en de rand weet. Over het regeringsbeleid en bijbehorende financiën voor het aankomende jaar en welke maatregelen er betreft wetgeving en bestuur genomen zullen worden. Hoe zullen de beschouwingen zijn over alles wat er om ons heen gebeurt? Dichtbij, maar ook verder weg en welke extra stappen kunnen we zelf zetten?

Zie burgers als belangrijke stakeholder

Bijna tien jaar geleden, tijdens Prinsjesdag in 2013, stelde Koning Willem Alexander dat Nederland de transitie zou maken van klassieke verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Maar wat betekent die uitspraak anno 2022? De afgelopen jaren is er meer gedecentraliseerd met minder budget en meer geprivatiseerd. Er wordt meer aan de Nederlander en de markt overgelaten. Die verantwoordelijkheid zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Dat kan alleen maar goed gaan als een overheid niet zonder haar inwoners besluit en tegelijkertijd vóór hen werkt en waakt. In die wisselwerking ontstaat vertrouwen en verbinding.

Dat in een context waarin de balans tussen economie, ecologie en de maatschappij verandert. Een context waarbinnen de consument bepaalt.

Ontvang de Prinsjesdagplannen voor uw sector

Bent u benieuwd waar aanstaande Prinsjesdag de miljarden binnen uw sector naar toe gaan? Hague heeft woensdag 21 september, de dag na Prinsjesdag, per sector overzichten klaarstaan. 

Wees koploper binnen transities

Daarnaast hebben we te maken met gigantische transities. Van energie tot technologie en van agri-food tot gezondheid. Ook tussen deze industrieën is verbinding essentieel. Want, wat is een technologische ontwikkeling in de voedselindustrie waard als het niet bijdraagt aan de volksgezondheid of belastend blijkt voor CO2-uitstoot?

Men wijst graag naar elkaar als er geen stappen worden gemaakt binnen deze transities, maar wie neemt hierin het voortouw en de eindverantwoordelijkheid?  

Het is zonde om te wachten op nieuwe wet- en regelgeving of in het uiterste geval, een rechtszaak als politieke besluiten achterblijven. Want het mag duidelijk zijn: strengere eisen vanuit de maatschappij komen er toch wel. Zorg ervoor dat je koploper wordt. Wissel informatie uit, zoek naar verbinding met stakeholders en denk na over de toekomst. Zijn (begrotings)plannen op papier ook haalbaar in de realiteit? Politiek, bedrijfsleven en burgers moeten samenwerken om een level playing field te creëren waarin transities doorgemaakt kunnen worden.  

Verbind en werk samen op alle niveaus

Om de grote transities te kunnen realiseren zullen we dus verbinding moeten zoeken op alle niveaus. Dat betekent niet alleen in Nederland van lokaal tot regionaal, maar ook Nederland ten opzichte van de wereld en landen onderling. Elke stap die je op de ene plek zet heeft gevolgen voor de andere. CO2-uitstoot houdt niet op bij grenzen. In een globaliserende wereld is alles verbonden. Zoals we nu zien met de oorlog in Oekraïne zijn er te veel landen afhankelijk van gas en graan, wat tot veel meer externe gevolgen leidt en zelfs transities vertraagd. Alleen in verbinding en samenwerking kunnen vooraanstaande transities doorgezet en uitgevoerd worden.

Uw Corporate Social Responsibility strategie

Kortom, verbinding tussen industrieën, bestuurslagen en burgers is hoognodig. Juist omdat we met verschillende crises te maken hebben zijn transities complex. Zorg er daarom voor dat u het speelveld en uw stakeholders kent. Neem het voortouw en werk aan uw corporate responsibility. Bijdragen aan sociale en economische belangen helpt verbindingen leggen binnen uw organisatie, met uw stakeholders maar ook met uw consumenten. Cruciaal om externe partijen aan u kant te krijgen. Zet een stap verder en investeer in innovaties die passen binnen de transities die juist nu moeten worden doorgevoerd en deel uw verhaal. Hague kan u daarbij helpen. 

Marloes Borsboom-Turabaz is Senior Advisor bij Hague. Mocht u vragen hebben of eens kennis willen maken, helpt zij u graag verder. 

Deel deze resource
Hague corporate affairs logo

Ontvang de laatste insights

Of volg ons