Ceo’s over de hele wereld worstelen meer dan ooit met hun rol’ was onlangs te lezen in het FD. CEO’s voelen zich aan alle kanten onder druk gezet. Overheden verwachten dat zij grote maatschappelijke vraagstukken oplossen, zoals de opwarming van de aarde. Aandeelhouders willen een meer duurzame koers, maar ook rendement. En actiegroepen schromen niet voor rechtszaken als er onvoldoende wordt geluisterd naar hun eisen, zoals eerder dit jaar is gebeurd met Shell.

Besturen wordt diverser en complexer

Business as usual is niet langer goed genoeg. Hague publiceerde al eerder over de toegenomen roep om moreel leiderschap. Volgens een woordvoerder van het onderzoek waarop het FD haar artikel baseert, voelen CEO’s zich in het centrum van een alsmaar luider en steeds uiteenlopender tsunami aan meningen. En dat wordt als buitengewoon lastig ervaren. Besturen wordt diverser en complexer nu er meer van CEO’s wordt verwacht dan uitsluitend het leveren van financiële en economische prestaties.

Spotlight on external affairs

Proactief issuemanagement is van cruciaal belang door de toegenomen druk op leiders. Het vinden van een middenweg tussen verschillende opvattingen wordt steeds minder geaccepteerd door de verschillende stakeholders. Dit wijt het FD aan de toegenomen polarisatie. Zo werd Shell door klimaatgroepen voor de rechter gedaagd om diens klimaatbeleid te versnellen. De actiegroep werd in het gelijk gesteld.

De tijd dat organisaties zich enkel op hun gekozen doelgroepen konden richten ligt ver achter ons. Ieder bedrijf heeft te maken met ‘de buitenwereld’ en het publieke sentiment. Dat vereist goed stakeholdermanagement: relaties bouwen, de dialoog aangaan met partijen met overlappende en tegenstrijdige belangen.

Nieuwe werkelijkheid, nieuw leiderschap

De nieuwe werkelijkheid zet ook nieuw leiderschap in beweging. Uit de enquête blijkt dat topbestuurders meer dan vroeger openstaan voor feedback. Ze vragen zich vaker af of ze voldoende informatie hebben om een beslissing te nemen, omdat ze zich meer bewust zijn van hun eigen bias bij onderwerpen. Een strategische Corporate Affairs aanpak helpt om grip te houden op de complexe buitenwereld. Om kansen te verzilveren en (reputatie)risico’s af te wenden. De conclusie van het searchbureau die de enquête onder CEO’s heeft gedaan kan Hague dan ook alleen maar onderschrijven: deze tijd vraagt om nieuw leiderschap waarin iedereen wordt betrokken en meegenomen.

Vragen over Corporate Affairs of stakeholdermanagement?

Hague helpt organisaties bij het bouwen en versterken van relaties met stakeholders en de organisatiereputatie. Neem voor meer informatie over Corporate Affairs vrijblijvend contact op met Stefan Pack, account director Hague Corporate Affairs.

Meer weten? Blijf op de hoogte van onze insights.