2022

Senior Advisor Hague Corporate Affairs

2020

Associate Partner
Hague Corporate Affairs

2020

Projectleider CO2-reductie
VNG

2014

Wethouder
Gemeente Rijswijk

Marloes Borsboom-Turabaz

Marloes Borsboom-Turabaz is Senior Advisor bij Hague.

Met haar ervaring in politiek en bestuur, duurzaamheid en energie, internationale samenwerking, de Arabische wereld en migratie, handel en bouw creëert zij zowel inhoudelijk als bestuurlijk draagvlak dat nodig is om aan tafel te komen en beleid positief te beïnvloeden. 

Achtergrond

Marloes heeft veel bestuurlijk-politieke ervaring. Ze was onder meer wethouder en fractievoorzitter (GroenLinks Rijswijk). Zij adviseert corporates, MKB en organisaties op een aantal terreinen, waaronder de energietransitie, handel en internationale samenwerking.

Energiedesk

Marloes is aangesloten bij de energiedesk van Hague, juist vanuit de intrinsieke motivatie bij te dragen aan het omzetten van de energietransitie in een kans. Voor het bedrijf, de klanten en voor onze kinderen de wereld om ons heen.

In het duurzaam vormgeven van de energietransitie is uitwisseling en verbinding tussen het bedrijfsleven, overheid en anderen zoals kennisinstellingen een vereiste. Doordat Marloes voor zowel voor het bedrijfsleven heeft gewerkt, alsook zelf politiek actief was, kan zij dat samenspel verder inkleuren en vormgeven in strategie en netwerk.

Marloes heeft expertise in hernieuwbare energie, de warmtetransitie, duurzame mobiliteit en industriële CO2 (en andere broeikasgassen) reductie. Zij kan deze expertise landelijk, regionaal en lokaal vertalen. Zij doet dat op dit ogenblik voor de Gasunie, OCI en Nature Energy.

Bekijk meer werk van Marloes