Wat ga je doen bij Hague?

Jan Peter Balkenende: “Bij Hague zal ik vooral strategisch advies geven aan onze relaties over Europese en geopolitieke ontwikkelingen. Transities in het teken van duurzaamheid staan daarbij centraal. Mijn activiteiten vinden vooral op Brussels niveau plaats”.

Waarom zijn organisaties op zoek naar dat soort adviezen?

“In de boardroom worden belangrijke beslissingen genomen, en het is goed om de buitenwereld daar naar binnen te brengen. Dat doen de collega’s van Hague en ik met kennisdeling, door te wijzen op consequenties van te maken keuzes, het benadrukken van samenwerking en de bevordering van allianties. Kijk eerst wat je zelf te bieden hebt en ga dan pas vragen; niet andersom.”

Waarom heb je ‘ja’ gezegd op het verzoek om associate partner te worden bij Hague?

“Ik heb graag ja gezegd tegen Hague en dat had en heeft alles te maken de mindset en kwaliteit van de organisatie, de samenwerking met gedreven young professionals en de uitstekende sfeer binnen het team.”

Jan Peter Balkenende

Welke kennis en ervaring breng je vooral mee die voor cliënten Hague interessant zijn?

“Politieke kennis en ervaring op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Wetenschappelijke achtergrond en belangstelling. Ervaring in het bedrijfsleven, met name op het gebied van Corporate Responsibility. En natuurlijk een breed netwerk.”

Je zet je al lang in voor de Sustainable Development Goals. Wat is je boodschap aan het Nederlandse bedrijfsleven?

“Koppel de eigen activiteiten direct aan de SDGs, aan klimaatafspraken en aan het concept van een circulaire economie. Pak dit alles systematisch aan en probeer een frontrunner te zijn. Denk niet in bezwaren maar juist in kansen. Er is nog een wereld te winnen.”