Stefan Pack, Account Director Corporate Affairs

Heeft u vragen?

Neem contact op met onze Account Director Stefan Pack. Hij helpt u graag.

Financiële communicatie

Vertrouwen en transparantie. Daar draait het om bij financiële communicatie. En al helemaal als er grote belangen op het spel staan, zoals bij een fusie, overname of beursgang. Hague helpt organisaties met hun ‘equity story’ met als doel investeerders aan de organisatie te binden. 

Waardecreatie door financiële communicatie

Beleggers willen weten of de deal in lijn is met de ondernemingsstrategie, analisten wat de bijdrage aan de winst per aandeel is en journalisten wat de gevolgen zijn voor de werkgelegenheid. Naast de financiële doelgroepen zijn de andere stakeholders van de onderneming belangrijker geworden. We gaan van shareholder value naar stakeholder value. Als waardecreatie het doel is, kunnen de belangen van overige stakeholders niet opzijgezet worden. Sterker, waardecreatie op lange termijn kan niet worden bereikt als de belangen van werknemers, leveranciers en klanten worden veronachtzaamd. 

Heeft u vragen?

Stefan helpt u graag.

Stefan Pack, Account Director Corporate Affairs

Stakeholder value

Van het management vraagt dit een verandering in denken van de korte naar lange termijn. Niet het blind staren op de beurskoers van vandaag maar een langetermijnhorizon van jaren moet het leidmotief zijn. Dat is complex, maar niet onmogelijk. In onze praktijk kennen we verschillende ‘corporates’, die de belangen van shareholders en stakeholders op succesvolle wijze bij elkaar weten te brengen.    

Hague heeft menig (aankomende) beursgenoteerde onderneming geadviseerd op het gebied van financiële communicatie. Hague helpt u een geloofwaardig investor relations en financieel communicatiebeleid vorm te geven. Niet alleen omdat de beursregels dat voorschrijven, maar juist omdat u uw verhaal succesvol voor het voetlicht wilt brengen.

Onze financiële communicatiediensten omvatten: M&A transacties, financiële PR, investor relations, beursgang, litigation.

Vragen over financiële communicatie?
Wij helpen graag.

Financiële communicatie case

Hoe Jaarbeurs haar masterplan door de stad Utrecht liet omarmen.

ONZE (VOORMALIGE) OPDRACHTGEVERS
logo danone
logo deliveroo
logo eha
logo jaarbeurs
logo zwitserleven