24 juni 2024

Van Europese verdediging naar de verdediging van Europa 

Het pas verkozen Europees Parlement gaat de politieke koers van de EU in de komende vijf jaar bepalen. De politieke fracties binnen het Parlement zullen naar verwachting instemmen met het versterken van collectieve defensiecapaciteiten om Europa veiliger te maken. Deze nadruk op verbeterde strategische autonomie in defensie wordt gedreven door toenemende geopolitieke spanningen wereldwijd.

In deze blogpost bespreekt onze Associate Partner, Generaal (b.d.) Stéphane Abrial, de cruciale noodzaak om de Europese verdediging te bevorderen ter bescherming van Europa.

Waar staat de Europese verdediging momenteel?

Europa staat voor een belangrijke keuze in zijn defensiebeleid. Op dit moment vertrouwt het nog steeds op de NAVO voor collectieve verdediging, terwijl het streeft naar een meer geïntegreerde Europese defensiestrategie. De EU heeft vooruitgang geboekt door het goedkeuren van het Strategisch Kompas en de EU Defensie Industrie strategie. Initiatieven zoals Permanente Gestructureerde Samenwerking (PESCO) en het Europees Defensiefonds (EDF) laten zien dat Europese landen samenwerken en technologische vernieuwing bevorderen. Toch zijn er nog uitdagingen, zoals verschillen in defensiecapaciteiten en onvoldoende investeringen.

Sommige Europeanen steunen het idee van een Europees leger, maar dit heeft geen kans van slagen zonder een gemeenschappelijke politieke wil en een gemeenschappelijke strategische visie. Bovendien benadrukt dit de aanzienlijke verschillen in militaire paraatheid en technologische ontwikkeling tussen Europese landen. Veel NAVO-landen vertrouwen nog steeds voornamelijk op de bijdrage en steun van de VS en verwaarlozen de ontwikkeling van capaciteiten daarbuiten.
 
Verder hebben gebeurtenissen zoals de COVID-19-pandemie en de Russische invasie van Oekraïne duidelijk gemaakt dat Europa te afhankelijk is van externe bronnen voor essentiële goederen, grondstoffen en diensten. Deze afhankelijkheid heeft laten zien hoe verstoringen in de toeleveringsketen de veiligheid en economische stabiliteit van Europa ernstig kunnen beïnvloeden. Daarom richt de EU zich nu op het bereiken van strategische autonomie, vooral op het gebied van defensie en veiligheid. Dit omvat het verbeteren van capaciteiten op het gebied van cyberbeveiliging, defensietechnologie en inlichtingenvergaring.
 

De impact van het veranderende geopolitieke landschap

Het veranderende geopolitieke landschap heeft een grote invloed gehad op de Europese defensie en heeft de strategische vooruitzichten en veiligheidsprioriteiten van Europa beïnvloed. Door de concurrentie tussen grote mogendheden, hybride bedreigingen en regionale instabiliteit moet Europa zijn defensiebeleid heroverwegen. De verminderde Amerikaanse betrokkenheid heeft China en Rusland de kans gegeven om meer invloed uit te oefenen en de bestaande mondiale orde uit te dagen. Daarnaast heeft de Russische invasie van Oekraïne het geopolitieke toneel ingrijpend veranderd, wat heeft geleid tot uitbreiding van de NAVO en een verhoogde focus binnen de EU op het versterken van haar collectieve defensiecapaciteiten. Hierdoor hebben Europese landen hun defensie-uitgaven verhoogd.

De voorbereiding op de verdediging van Europa

In een steeds meer gespannen wereld is er een duidelijke behoefte voor Europa om zichzelf te kunnen verdedigen en beschermen. De komende Amerikaanse verkiezingen en de NAVO-top in Washington zullen verdere gevolgen hebben voor de defensiestrategie.

Hoewel de NAVO een cruciale rol blijft spelen in de bescherming van het continent, moet Europa proactieve stappen nemen om zijn toekomst veilig te stellen en zijn aanpak van het beheer van zijn veiligheidsomgeving heroverwegen. Wereldwijd moet de EU een meer samenhangende en eensgezinde strategie stimuleren om haar internationale betrekkingen te verbeteren en haar positie op het wereldtoneel te versterken.

Europese landen reageren al door hun defensieverplichtingen te verhogen, met defensiebudgetten die tussen 2022 en 2028 naar verwachting met 700 tot 800 miljard euro zullen stijgen. Door deze inspanningen voort te zetten, zorgen we ervoor dat we collectief in staat zijn om effectief te reageren op zowel bestaande als opkomende bedreigingen – kortom, van een Europese defensie naar het vermogen om Europa te verdedigen.

Deel deze resource
24 juni 2024
Hague corporate affairs logo

Ontvang de laatste insights

Of volg ons