logo medicinal cannabis europe

Medicinal Cannabis Europe

Sinds 2018 beheert Hague het secretariaat van Medicinal Cannabis Europe (MCE), een pan-Europese stakeholdervereniging met als doel om patiënten eerlijke toegang tot medicinale cannabis te garanderen via een geharmoniseerd EU-regelgevingskader.

Sinds het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (1961) is het gebruik van cannabis op medisch gebied ingedamd. Er zijn echter aanwijzingen dat medicinale cannabis de pijn kan verlichten die wordt veroorzaakt door de bijwerkingen van kankerbehandelingen of chronische pijn als gevolg van ernstige aandoeningen zoals multiple sclerose of epilepsie. Daarom is de belangstelling van de wetenschappelijke- en patiëntengemeenschappen voor dit onderwerp in de afgelopen jaren toegenomen.

Toch blijft de wetgeving over medicinale cannabis in de lidstaten van de Europese Unie (EU) gefragmenteerd. De lidstaten regelen de vergunningverlening, productie, distributie, toegang tot en vergoeding van medicinale cannabis allemaal op verschillende manieren. Deze fragmentatie belemmert de ontwikkeling van een Europese productieketen binnen een duidelijk, geharmoniseerd wetgevingskader. Als gevolg hiervan verschilt de situatie van land tot land ook sterk voor patiënten.

De Hague aanpak

Hague ontwikkelt de beïnvloedingsstrategie voor Medicinal Cannabis Europe en voert deze uit richting institutionele stakeholders op nationaal en op Europees niveau. Onze diensten voor MCE omvatten het volledige spectrum van public affairs-diensten en strategische communicatie: monitoring en analyse, stakeholdermanagement, belangenbehartiging en communicatie.

Zo werkt Hague aan een ‘policy pledge’  om de steun van leden van het Europees Parlement te verkrijgen voor de totstandbrenging van een geharmoniseerd EU-regelgevingskader voor medicinale cannabis en voor de toewijzing van onderzoeksgelden voor medicinale cannabis in het kader van Horizon Europa, het zevenjarige EU-programma voor onderzoek en innovatie. Met de steun van Europarlementariërs heeft Medicinal Cannabis Europe op 13 oktober 2020 haar internationale onlineconferentie “Towards a European Approach on Medicinal Cannabis” georganiseerd.

Als resultaat van de conferentie hebben de Europarlementariërs toegezegd te zullen werken aan een initiatiefrapport waarin de Commissie wordt opgeroepen wetgevende maatregelen te nemen om eerlijke toegang tot medicinale cannabis voor patiënten te waarborgen.

Binnen twee jaar is Hague erin geslaagd MCE te profileren als een betrouwbare stakeholder die de waardeketen van medicinale cannabis vertegenwoordigt binnen de EU-instituties.

Dr. Vincenzo Costigliola, voorzitter van MCE, zegt:

“Hague’s kennis over de Europese besluitvorming, toegang tot beleidsmakers, strategische aanbevelingen en stakeholder engagement zijn essentieel om de doelen van MCE te behalen.”

Deel deze client case

Meer weten? Quentin weet alles over deze case.

EclecticIQ intelligence at core
Client cases

EclecticIQ

EclecticIQ is Europees pionier en marktleider op het gebied van technologie en onderzoek

Tiny Waterstofhuisje
Client cases

Intergas

Tiny waterstofhuisje naar de Tweede Kamer Tien Kamerleden, twaalf ambtenaren, een bewindspersoon

NL Actief public affairs Den Haag
Client cases

NL Actief

NL Actief Vlak voor kerst 2021 ging de sportsector op slot. Als

Hague corporate affairs logo

Ontvang de laatste insights

Of volg ons