Intergas logo

Tiny waterstofhuisje naar de Tweede Kamer

Tien Kamerleden, twaalf ambtenaren, een bewindspersoon en vier journalisten. Het klinkt als het begin van een mop, maar het was het resultaat van een driedaags event dat Hague, in opdracht van Intergas, naast de Tweede Kamer heeft georganiseerd. Door het Drentse tiny waterstofhuisje naast de Tweede Kamer te zetten, werden de regio Zuid- en Oost-Drenthe, circulaire bouw en hybride verwarmingssystemen met waterstof, op de politieke agenda gezet.

Het kleine woonhuisje is een gezamenlijk initiatief van de provincie Drenthe, een zestal gemeenten, het Alfa-college en Intergas. Om de verschillende belangen van de betrokken partijen zo goed mogelijk te dienen, is gekozen voor een thematische dagindeling bij het organiseren van het event. Deze indeling zorgde ervoor dat verschillende organisaties, de voor hen relevante lobbydoelen konden dienen. Een ideale manier om zo laagdrempelig en efficiënt mogelijk een thema op de politieke agenda te zetten.  

Dinsdag – Onderwijsdag

Op de eerste dag stond het belang van het techniekonderwijs centraal. Het tekort aan technici in Nederland is groot en is volgens experts de grootste uitdaging voor de energietransitie. Zuid- Oost-Drenthe is een regio met veel bedrijvigheid die zich via de Dutch Tech Zone presenteert als dé regio voor de Europese maakindustrie.

Op dinsdag waren zeven scholieren en hun begeleiders in het waterstofhuisje aanwezig om Kamerleden te vertellen over circulair bouwen, assembleren en installeren. Dit inkijkje in een project van het Alfa college, toonde direct én indirect het belang van technisch onderwijs in de Drentse regio.

Woensdag – Verduurzaming gebouwde omgeving

Vanwege het Tweede Kamerdebat over het verduurzamen van huizen, stond de energietransitie op de tweede dag centraal. Het waterstofhuisje is volledig zelfvoorzienend en laat in de praktijk zien dat hybride warmtepompen een huis betaalbaar, comfortabel en duurzaam kunnen verwarmen. Door het aardgas te vervangen voor groene waterstof, kunnen huishoudens hun huis op termijn volledig klimaatneutraal verwarmen. Een actueel thema met een concrete, toepasbare oplossing.

Donderdag – Nedersaksen lijn

Op donderdag debatteerde de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur & Waterstaat, waardoor ook ambtenaren en Kamerleden van deze commissie het huisje konden bezoeken. Om de regio te laten bloeien, innovatie mogelijk te maken en goed onderwijs te faciliteren, zijn goede ov-verbindingen noodzakelijk. Dit werd duidelijk tijdens de vele gesprekken die op de laatste dag in Den Haag in het waterstofhuisje zijn gevoerd over het belang van de Nedersaksenlijn voor de ontwikkeling van Noord- Oost-Nederland.

Deel deze client case
Manon Dees

Meer weten? Manon weet alles over deze case.

EclecticIQ intelligence at core
Client cases

EclecticIQ

EclecticIQ is Europees pionier en marktleider op het gebied van technologie en onderzoek

NL Actief public affairs Den Haag
Client cases

NL Actief

NL Actief Vlak voor kerst 2021 ging de sportsector op slot. Als

Hague corporate affairs logo

Ontvang de laatste insights

Of volg ons