EclecticIQ logo

EclecticIQ

EclecticIQ is Europees pionier en marktleider op het gebied van technologie en onderzoek naar cyberveiligheid. En dat is nodig, want onze maatschappij wordt steeds digitaler en daarmee ook kwetsbaarder. EclecticIQ wil dat overheden, bedrijven en burgers meer aandacht krijgen voor cyberveiligheid. Om dit doel te behalen pleit EclecticIQ voor een gecoördineerde aanpak in de Europese Unie (EU) en haar lidstaten. Met als doel: versterking van zelfredzaamheid en weerbaarheid van Europese landen.

Kenniskloof dader en slachtoffer

Dagelijks worden publieke instellingen, bedrijven en burgers slachtoffer van cyberaanvallen. Ransomware-, phishing- en malware-aanvallen krijgen wereldwijd steeds meer aandacht en worden alom gevreesd, omdat een aanval zeer negatieve gevolgen kan hebben. Ondanks dat de waakzaamheid voor deze aanvallen toeneemt, blijft de invoering van cyberveiligheid zoals preventiemaatregelen, analyses en reactiemechanismen achter. Het is daarom belangrijk om de kenniskloof tussen dader en slachtoffer te verkleinen. Ook zouden praktische oplossingen voor organisaties en burgers meer onder de aandacht gebracht moeten worden.

Vergroten van zichtbaarheid

Om deze plannen te kunnen bewerkstelligen werkt Hague nauw samen met EclecticIQ. De eerste stap was om de zichtbaarheid van EclecticIQ te vergroten. Hiervoor is een (sociale) mediastrategie uitgewerkt en zijn gesprekken georganiseerd met de juiste stakeholders. De uitwerking van een corporate story speelde hierbij een sleutelrol zodat de missie en visie van het bedrijf consistent kan worden overgebracht.

Daarnaast heeft Hague ondersteund bij diverse onderzoeken op Europees niveau. Onderwerpen van deze onderzoeken waren het bewustzijn van cyberdreiging binnen de doelgroepen, langetermijnstrategieën voor preventie en reactie en potentiële samenwerkingen met andere technologiebedrijven.

Hague organiseerde interviews met vertegenwoordigers van de overheid en defensieorganisaties in Nederland, Frankrijk en Brussel. Deze gesprekken hebben tot zeer interessante uitwisselingen geleid tussen EclecticIQ en EU-beleidsmakers, waarbij EclecticIQ advies heeft gegeven over onderwerpen met betrekking tot het Europese cyberbeveiligingsbeleid.

Het bevorderen van Europese cyberweerbaarheid

Ook het versterken van Europese soevereiniteit is een belangrijk onderdeel van de missie van EclecticIQ. Bij de interviews die Hague organiseerde met deze Europese besluitvormers ondersteunde Hague ook bij de voorbereiding. Om soevereiniteit te waarborgen is het namelijk belangrijk dat er regelmatig wordt gekeken naar de inrichting van NIS-richtlijnen en de permanente vertegenwoordiging van invloedrijke lidstaten. Het formuleren van aanbevelingen richting deze besluitvormers en overheden voor het implementeren van cyberveiligheidsnormen was daarbij een hoofdtaak voor Hague. En niet zonder resultaat. Als gevolg van deze interviews zijn politieke onderhandelingen afgerond over de noodzaak om de Europese soevereiniteit op het gebied van cyberbeveiliging te versterken, in overeenstemming met de aanbevelingen van EclecticIQ.

Positionering en reputatie

Kortom, EclecticIQ had als doel om de internationale erkenning van haar expertise te vergroten. Het bedrijf heeft laten zien dat Europese zelfredzaamheid mogelijk is en dat er een Europees kwalitatief alternatief bestaat voor cyberveiligheidszaken. Hague ondersteunde EclecticIQ bij het in kaart brengen van stakeholders in de overheidssector en hield interviews om EclecticIQ ‘s visie op cybersecurity te delen, behoeften en aanbevelingen beter te schetsen. Ook ondersteunde Hague bij het aanscherpen van de corporate story en de strategie om de zichtbaarheid van het bedrijf te vergroten.

Deel deze client case
Sandrine Lauret

Meer weten? Sandrine weet alles over deze case.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen bij Hague en  blogs van onze experts? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en ontvang deze eens per kwartaal in uw inbox.

Ook interessant voor u

Hague corporate affairs logo

Ontvang de laatste insights

Of volg ons