EADV logo

EADV

Gezondheid staat hoog op de Europese agenda. Om de huidige uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid – van kankerbestrijding tot de aanpak van een pandemie – aan te pakken, is een geharmoniseerd, grensoverschrijdend beleid in alle lidstaten nodig. Organisaties in de gezondheidssector hebben de kans om actief bij te dragen aan deze gezamenlijke inspanning op EU-niveau. Om zich effectief te profileren en de juiste boodschap over te brengen aan de juiste stakeholders, moeten zij goed weten te navigeren in de dynamiek van de Europese besluitvorming.

Hague en de EADV


Sinds 2020 ondersteunt Hague Corporate Affairs de 
European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) bij de ontwikkeling en uitvoering van haar Europese public affairs strategie. De EADV is de leidende organisatie die zorgprofessionals op het gebied van dermatologie en venereologie in heel Europa vertegenwoordigt en zich inzet voor het bevorderen van onderwijs en kennis over huidgezondheid en huidziekten. 

Hague helpt de EADV om erkend te worden als een relevante speler op Europees niveau met betrekking tot belangrijke kwesties voor het gezondheidsbeleid en -onderzoek van de EU, zoals Europa’s Beating Cancer Plan en Horizon Europe. Onze diensten aan de EADV omvatten monitoring en politieke intelligence, positionering, stakeholder management, strategisch advies en belangenbehartiging.  

“We werken sinds kort samen met Hague in Brussel. Hun diepgaande kennis van de Europese instellingen en processen en hun doortastende aanpak van de strategie hebben duidelijkheid geschapen rond de prioriteiten en acties voor dit programma. Het team heeft een goed netwerk, is flexibel en het is een plezier om met hen samen te werken.”

Martine de Sutter, Chief Executive Officer, Europese Academie voor Dermatologie en Venereologie (EADV)

Wat wil de EADV bereiken in de EU?

De EADV is vastbesloten om de preventie van en zorg bij huidkanker in de EU te bevorderen. Om dit doel te bereiken heeft Hague de EADV ondersteund bij de organisatie van het rondetafelgesprek “Beating Cancer: How to step up EU efforts on melanoma and skin cancer prevention”. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees Parlement, alsook patiëntenverenigingen, het bedrijfsleven en beroepsverenigingen uit de gezondheidszorg, deelden de behoefte aan een gezamenlijke benadering om de huidige hindernissen aan te pakken.

Deel deze client case

Meer weten? Sandrine weet alles over deze case.

Hague corporate affairs logo

Ontvang de laatste insights

Of volg ons