26 november 2021

Wat is public affairs?

Public affairs is het repertoire aan strategische activiteiten dat een organisatie inzet om de politieke besluitvorming en de eigen positie in de maatschappij te beïnvloeden. Door het bouwen aan relaties en het uitwisselen van informatie zorg je voor een beter begrip tussen jouw organisatie en de maatschappij in brede zin, om je eigen doelen dichterbij te brengen.

Politieke lobby en public affairs, wat is het verschil?

Wat is public affairs? Vaak wordt public affairs gelijkgesteld met lobbyen, maar public affairs omvat meer dan alleen het beïnvloeden van de politieke besluitvorming (wetgever en beleidsmakers). Public affairs beslaat naast politieke lobby ook belangenbehartiging in een breder maatschappelijk speelveld van belangenorganisaties, brancheverenigingen, kennisinstellingen, media, en andere stakeholders.

Het gaat om het strategisch communiceren met de buitenwereld, maar ook om informatie uit de politiek en maatschappij te vertalen naar de betekenis daarvan voor je organisatie. Door het duiden van ontwikkelingen wordt een begin gemaakt van een strategie over hoe om te gaan met de politiek en het bestuur, welke issues te agenderen in het maatschappelijk debat, wat te communiceren met andere organisaties, en welke plaats je organisatie moet krijgen in de perceptie van stakeholders.

Hoe helpt public affairs bij het behalen van organisatiedoelstellingen?

Stel, je organisatie herkent dat er wetgeving aankomt die het verdienmodel raakt. Of je wil juist via beleid de ruimte creëren die je organisatie helpt te groeien. Misschien zoek je maatschappelijke partners voor een samenwerking, heb je een subsidie nodig om je ideeën te kunnen uitvoeren, of wil je je profileren als thought leader in het maatschappelijk debat.

Met een public affairs-strategie bepaal je wat de meest doeltreffende manier is om externe steun te verzamelen om beleid in de goede richting te sturen of om een succesvolle coalitie te bouwen. Denk aan het formuleren van een overtuigende boodschap, het bepalen van gesprekspartners die je wilt overtuigen, en de aansluiting zoeken op de (gezamenlijke) belangen van je stakeholders.

De Hague aanpak

public affairs | corporate communicatie | crisiscommunicatie

Public affairs. Lobby. Het is de kunst van het beïnvloeden van de besluitvorming in de politieke- en stakeholderarena. Dat is geen armpje drukken, maar een interactieve dialoog. Meningen en belangen worden geproefd en gewogen door bestuurders, ambtenaren en politici. Allen op zoek naar draagvlak en de best mogelijke uitkomst. 

Hague Corporate Affairs helpt u om met een authentiek en kansrijk verhaal bondgenoten te vinden en uw invloed te vergroten. Doelgericht, transparant en in nauw partnerschap met onze opdrachtgevers. Door onze jarenlange ervaring in Den Haag en Brussel zijn wij uw kompas en gids in het politiek-bestuurlijke labyrinth.

Public Affairs advisor Stefan Pack
Neem contact op met Senior Advisor Stefan Pack.

Houd grip met politieke monitoring

Om grip te houden op politieke en maatschappelijk besluitvorming die de organisatie raken, is het belangrijk om de politieke besluitvormingsprocessen, activiteiten van stakeholders, en maatschappelijke discussies op de voet te volgen.

Monitoring van (nieuws)media en informatiestromen uit beleidsstukken en politieke besluitvorming, van ministeries, gemeenten, uitvoeringsorganisaties, inspectiediensten, adviescommissies en de Eerste en Tweede Kamer helpen om strategisch inzichtelijk te krijgen wat de juiste momenten zijn om invloed uit te oefenen op het politieke proces. Stakeholders communiceren vaak ruim over hun activiteiten, via de eigen kanalen en via de media. Dat biedt inzicht in waar mogelijke kansen en gevaren liggen. De beste informatie komt uit je persoonlijke contacten met stakeholders.

Vind bondgenoten voor een doeltreffende public affairs-strategie

Om een duidelijk beeld te krijgen van het politieke en maatschappelijk speelveld helpt het om de voor jouw organisatie relevante thema‘s in kaart te brengen. Vervolgens onderzoek je welke stakeholders een rol spelen in het maatschappelijk debat. Zeker in een tijd waarin de ontwikkelingen in de maatschappij elkaar snel opvolgen, wil je deze stakeholders dagelijks monitoren op kansen en dreigingen. Een overzicht van het stakeholderveld helpt bij het bepalen van opponenten en bondgenoten in de politieke en maatschappelijke arena.

Hoe bepaal je je stakeholders?

Je stakeholderveld kan erg groot zijn: ministers, Kamerleden, ambtenaren, beroepsverenigingen, brancheverenigingen, NGO’s, denktanks, gemeenten, provincies, vakbonden, fysieke buren, en ga zo maar door. Door deze in kaart te brengen en vervolgens te ordenen op hun mate van invloed én hun positionering op een specifieke thema, bepaal je hun relevantie. Wie zijn je potentiële bondgenoten en van wie moet je argumenten juist weerleggen?

Overtuigen van je stakeholders

Voor het formuleren van een effectieve public affairs-strategie is een scherp oog voor de dynamiek van het maatschappelijk debat essentieel. Op basis van de kennis van de politieke monitoring en stakeholders rondom de doelstellingen van je organisatie, kan bepaald worden wat de lobbydoelen zijn, wat de juiste lobbyboodschap is, en welke argumenten het beste zullen aanslaan. Timing is daarbij van groot belang. De invloed van je organisatie neemt toe als je de juiste boodschap op het juiste moment bij de juiste ontvanger weet over te brengen.

Het overtuigen van je stakeholders kan op allerlei manieren. Voorbeelden hiervan zijn het schrijven van een position paper, het organiseren van werkbezoeken, het voeren van gesprekken met ambtenaren en Kamerleden, en het organiseren van evenementen om je stakeholders bij elkaar te brengen.

Media en reputatie

De media zijn ook belangrijke stakeholders èn een manier om uw boodschap te agenderen. Politici en stakeholders besteden doorgaans meer aandacht aan een onderwerp als het in de media heeft gestaan en zoeken ook zelf naar boodschappen om in de schijnwerpers te komen. De toegenomen invloed van traditionele en zeker van sociale media biedt kansen om de boodschap van je organisatie over te brengen. Door een idee te bespreken in de media kun je het wellicht prominenter op de politieke agenda krijgen. Wanneer je oplossing op een positieve manier resoneert in het maatschappelijk debat, ziet deze wellicht sneller het levenslicht. De media zijn een effectief middel om te bouwen aan de reputatie van je organisatie.

Reputatiemanagement tijdens crises

Organisaties moeten ook voorbereid zijn op negatieve berichtgeving die de eigen reputatie beschadigt. Door in kaart te brengen wat risico’s zijn, kan hierop worden geanticipeerd met een duidelijk protocol en het bepalen van kernboodschappen. Ook bij organisaties werken mensen, dus er kan altijd iets misgaan. Tijdige en nauwkeurige communicatie met alle stakeholders is dan essentieel om meer schade te voorkomen. Dit vormt onderdeel van uw corporate communicatie-en crisiscommunicatie-strategieën.

Vragen?

Als je meer wilt weten over public affairs, wat het voor jouw organisatie kan betekenen en hoe wij je daarbij kunnen helpen, aarzel dan niet om contact op te nemen. Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Deel deze resource
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on twitter
26 november 2021
hague corporate affairs

Ontvang de laatste insights

Of volg ons