26 november 2021

Wat is public affairs?

Public affairs is het repertoire aan strategische activiteiten dat een organisatie inzet om de politieke besluitvorming en de eigen positie in de maatschappij te beïnvloeden. Door het bouwen aan relaties en het uitwisselen van informatie zorg je voor een beter begrip tussen jouw organisatie en de maatschappij in brede zin, om je eigen doelen dichterbij te brengen.

Politieke lobby en public affairs, wat is het verschil?

Wat is public affairs? Vaak wordt public affairs gelijkgesteld met lobbyen, maar public affairs omvat meer dan alleen het beïnvloeden van de politieke besluitvorming (wetgever en beleidsmakers). Public affairs beslaat naast politieke lobby ook belangenbehartiging in een breder maatschappelijk speelveld van belangenorganisaties, brancheverenigingen, kennisinstellingen, media, en andere stakeholders.

Het gaat om het strategisch communiceren met de buitenwereld, maar ook om informatie uit de politiek en maatschappij te vertalen naar de betekenis daarvan voor je organisatie. Door het duiden van ontwikkelingen wordt een begin gemaakt van een strategie over hoe om te gaan met de politiek en het bestuur, welke issues te agenderen in het maatschappelijk debat, wat te communiceren met andere organisaties, en welke plaats je organisatie moet krijgen in de perceptie van stakeholders.

Waarom public affairs?

Elke organisatie opereert in een maatschappij die dagelijks invloed heeft op de organisatiedoelen. Stel, je leert over een aankomende wetswijziging die je verdienmodel raakt. Of je zoekt naar bestuurlijke steun via beleid om je organisatie verder te laten groeien. Misschien wil je draagvlak creëren voor een belangrijke boodschap door een sterke coalitie te vormen binnen je sector. Public affairs biedt mogelijkheden om op een doeltreffende manier de juiste boodschap te formuleren, in te spelen op ontwikkelingen in de buitenwereld, beleid te beïnvloeden en externe steun te verkrijgen voor je organisatiedoelen.

Public affairs strategie

  • Houd grip met politieke monitoring: monitoring van media en politieke besluitvorming helpen om strategisch inzichtelijk te krijgen wat de juiste momenten zijn om invloed uit te oefenen op het politieke proces.
  • Vind bondgenoten voor een doeltreffende public affairs-strategie: nadat je de voor jouw organisatie relevante thema’s in kaart hebt gebracht is het zaak de daarbij behorende stakeholders in kaart te brengen om kansen en dreigingen te monitoren.
  • Bepaal je stakeholders door middel van een stakeholderanalyse: je stakeholderveld kan erg groot zijn: politici, brancheverenigingen, NGO’s, denktanks, fysieke buren, etcetera.
  • Overtuig je stakeholders: schrijf een position paper, organiseer een werkbezoek en voer gesprekken met stakeholders. Voor succes is timing van groot belang.
  • Media en public affairs: Politici hebben meer aandacht voor onderwerpen die ook in de media verschijnen. Andersom geld ook: media, traditioneel en online, hebben aandacht voor politieke boodschappen. De media zijn daarom een effectief middel in public affairs.

Hague als uw public affairs bureau

Public affairs. Lobby. Het is de kunst van het beïnvloeden van de besluitvorming in de politieke- en stakeholderarena. Dat is geen armpje drukken, maar een interactieve dialoog. Meningen en belangen worden geproefd en gewogen door bestuurders, ambtenaren en politici. Allen op zoek naar draagvlak en de best mogelijke uitkomst.  

Hague Corporate Affairs helpt u om met een authentiek en kansrijk verhaal bondgenoten te vinden en uw invloed te vergroten. Doelgericht, transparant en in nauw partnerschap met onze opdrachtgevers. Door onze jarenlange ervaring in Den Haag, Brussel, Amsterdam en Parijs zijn wij uw kompas en gids in het politiek-bestuurlijke labyrinth.

Meer weten over public affairs?

Ben je geïnteresseerd geraakt in public affairs en zou je graag willen weten wat public affairs voor jouw organisatie kan betekenen? Hague helpt graag. Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Wie weet zitten wij binnenkort samen om een public affairs-strategie op te stellen.

Deel deze resource
26 november 2021

Bekijk onze client cases

EclecticIQ intelligence at core
Client cases

EclecticIQ

EclecticIQ is Europees pionier en marktleider op het gebied van technologie en onderzoek

Tiny Waterstofhuisje
Client cases

Intergas

Tiny waterstofhuisje naar de Tweede Kamer Tien Kamerleden, twaalf ambtenaren, een bewindspersoon

NL Actief public affairs Den Haag
Client cases

NL Actief

NL Actief Vlak voor kerst 2021 ging de sportsector op slot. Als

Hague corporate affairs logo

Ontvang de laatste insights

Of volg ons