Het vertrouwen in organisaties, merken en leiders staat onder druk. Tegelijkertijd is er bij burgers een groot verlangen naar zekerheid, echtheid en verbinding.

Covid-19 fungeert als vliegwiel van grote transities en heeft invloed op de omgeving waarin organisaties opereren. Zo is thuiswerken gemeengoed geworden, is technologie een aandrijver voor verandering en is de overheid de reddende hulp in nood. Allemaal met grote consequenties voor organisaties.

Grip

De vraag is hoe je grip houdt in zo een sterk veranderende situatie zonder het vertrouwen van stakeholders te verliezen? Daarvoor is een goede reputatie essentieel. Immers, het maakt organisaties aantrekkelijk voor klanten, investeerders, medewerkers, sollicitanten, leveranciers en media. Eigenlijk voor alle belanghebbenden van de organisatie. Een goede reputatie creëert voorkeur in de hoofden van alle stakeholders. En dat is belangrijker dan ooit in een wereld die zo snel en sterk verandert.

Perspectief

De vraag aan ondernemingen wat ze bijdragen aan de samenleving wordt vaker en luider gesteld. Stakeholders schroeven hun verwachtingen op en verlangen dat to be naast to do komt. Denk aan de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s), de bijdrage aan de energietransitie of een maatschappelijk actueel thema als gelijkheid. Grote vraagstukken die eisen stellen aan reputatiemanagement. De vraag is: waar sta je voor en ga je voor? Deze vraag kan niet afdoende worden beantwoord zonder daarbij de buitenwereld te betrekken. Voorwaarde voor een succesvolle uitrol van organisatiestrategie, beleid of een nieuw product is om het perspectief van de stakeholders hierin mee te nemen. Los van de waardevolle inzichten die dit oplevert, is het essentieel om draagvlak en steun te creëren.

Hague en Ipsos

Stakeholderonderzoek, liefst in combinatie met stakeholdermanagement, is hiervoor een beproefde methode. Het is om die reden dat Hague onlangs de handen ineen heeft geslagen met onderzoeksbureau Ipsos. Door de krachten te bundelen, zijn organisaties verzekerd van een gefundeerd advies over hun beslissingen en de effecten op hun reputatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *