Prinsjesdag: de dag waarop het politieke jaar van start gaat én waarop het kabinet de begrotingen voor komend jaar presenteert. Traditiegetrouw zijn in de weken voorafgaand aan deze dag al wat plannen uit het koffertje gelekt. Zo werd eerder al bekend dat het kabinet het komende jaar flink gaat investeren in klimaat, woningbouw en bestrijding van criminaliteit. Maar wat houden die plannen concreet in? Waar worden de miljarden precies aan besteed?

Weinig terughoudendheid

Hoewel het kabinet dit jaar de Prinsjesdagplannen in demissionaire status aankondigde, is er weinig van de terughoudendheid die past bij die status te zien. Waar de verwachting was dat het demissionair kabinet een ‘beleidsarme’ begroting zou presenteren, bevatten de plannen toch flink wat concrete voorstellen om de miljarden aan te besteden. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de meerderheid die de oude regeringscoalitie ook in de nieuwe Tweede Kamer heeft. De verwachting is realistisch dat de meerderheid van de partijen uit het huidige demissionaire kabinet (die dus hebben meegeschreven aan de begrotingen) ook zullen terugkeren in een nieuwe regering.

Overzichtelijke samenvatting per thema

Hague volgt de ontwikkelingen op onze expertisethema’s op de voet. Wat stelt het kabinet voor concrete maatregelen voor om het Urgenda-vonnis te halen? Welke stappen worden gezet om de voedseltransitie te realiseren? Wat zijn de plannen voor komend jaar op het gebied van gezondheidsbeleid? En hoe wil het kabinet hoofd bieden aan de digitalisering van onze samenleving en openbaar bestuur?

Hague maakte vier overzichtelijke one-pagers met een samenvatting van de plannen per thema: klimaat & energie, technologie, gezondheid en agri-food. Deze one-pagers zijn hieronder beschikbaar als download. Samen met onze opdrachtgevers kijken we vervolgens naar wat deze plannen voor hen betekenen. Hoe verandert dit het stakeholderveld? En hoe passen we hier onze boodschap op aan? Meer weten over hoe Hague haar opdrachtgevers bijstaat.

Download hier de Prinsjesdag samenvattingen