14 januari 2022

Hague goes local

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Door alle decentralisaties merken we bij Hague dat steeds meer bedrijven te maken krijgen met lokale politiek, maar moeite hebben om goed met deze bestuurslaag om te gaan. Zeker organisaties die goed thuis zijn in het Haagse merken dat lokale politiek anders werkt dan (de regionale en ook weer anders dan) de landelijke. Daarom publiceert Hague de komende weken een aantal artikelen over de gemeenteraadsverkiezingen. 
Met een eerste artikel van Marloes Borsboom-Turabaz, sinds 1 januari senior adviseur bij Hague. Als voormalig wethouder weet zij als geen ander hoe organisaties productief contact met gemeenten kunnen onderhouden.

Aftrap campagne

Nog iets meer dan twee maanden te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen. De campagnes voor de lokale verkiezingen zijn gestart in de slipstream van het landelijke regeerakkoord en het nieuwe kabinet. Razend ingewikkeld in een tijd van corona waarin politici afstand in acht moeten nemen en samenkomen nauwelijks mogelijk is. En dat terwijl lokale politici juist steeds meer vorm willen en moeten geven aan bewonersparticipatie, floreren bij betrokkenheid en alle gevolgen van corona juist schreeuwen om diezelfde zichtbaarheid.

Decentralisatie en (on)afhankelijkheid

Al jarenlang wordt er geëxperimenteerd in het versterken van lokale democratie met participatie en na de inwerkingtreding van de omgevingswet is het zelfs verplicht participatie toe te passen en daarvoor beleid op te stellen. Er is ook geen betere plek dan een gemeente om participatie toe te passen, want er is immers geen politiek bestuur dat zo dicht bij de inwoner staat als een gemeenteraad. Daarnaast staat Nederland op plek 9 van Europese landen als het gaat om decentralisatie. Een 9e plek omdat er weliswaar veel verantwoordelijkheid bij de gemeenten is komen te liggen (denk aan het sociaal domein), maar er tegelijkertijd de laatste 20 jaar een grotere financiële afhankelijkheid is gekomen van de landelijke overheid.

Invloed lokale partijen

Binnen deze context is de opkomst van lokale partijen er een die met elke verkiezing tot nu toe stijgend is, in partijaantal én in stemmen. Over de oorzaken daarvan zijn vele analyses gemaakt; één die steevast terugkomt is het agenderen en vormgeven van lokale issues die spelen, die op dat moment voor inwoners relevant zijn. In dat hele speelveld van invloed krijgen, hebben en houden en die wisselwerking van lokaal, regionaal en landelijk bestuur is de vraag hoeveel banden er eigenlijk zijn vanuit die lokale partijen met Den Haag en wat dat betekent voor de invloed die zij uit kunnen oefenen des te relevanter geworden. Vanuit Den Haag (landelijke coalitieakkoord ‘omzien naar elkaar, vooruitzien naar de toekomst’) worden mogelijkheden voor burgerparticipatie en burgerinitiatieven gestimuleerd. En het is juist deze open houding die de politiek nastreeft die de speelruimte voor lobbyisten en hun cliënten vergroot (Peter ter Horst-NRC).

Op de hoogte blijven van de gemeenteraadsverkiezingen?

Dit is ons eerste blog over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Op de hoogte blijven van onze inzichten over lokale invloed? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.

Deel deze resource
14 januari 2022
Hague corporate affairs logo

Ontvang de laatste insights

Of volg ons