2014

Managing Partner
Hague Corporate Affairs

2011

Oprichter
Bureau Ter Horst

2006

Hoofdredacteur
Intermediair

2001

Hoofdredacteur
Haagsche Courant

1996

Correspondent
(inter)nationale kranten

Peter ter Horst

Peter ter Horst is managing partner van Hague Corporate Affairs.

Het doel van alle communicatie is in zijn ogen: mensen meekrijgen. Om in actie te komen of begrip te kweken voor je positie. Om je verhaal te verbeteren en te delen, of om een bondgenoot te zijn in je missie en strategie. Of dat nu je eigen medewerkers zijn, lezers, kijkers, stakeholders of politici die over je moeten beslissen.

Mensen meekrijgen lukt alleen als je een geloofwaardig, meeslepend verhaal te vertellen hebt. Het boetseren en uitdragen van dat overtuigende verhaal is een ambacht waarin Peter zich een leven lang heeft bekwaamd.

Peter heeft de vaste overtuiging dat Hague meer moet zijn dan het zoveelste communicatiebureau dat formats uitrolt – wherever, whenever. De tijd van obligate pr-stuntjes en loze slogans is voorbij. De kritische buitenwereld snakt naar geloofwaardige verhalen die je raken.

Achtergrond

Peter helpt met Hague bedrijven, organisaties, bestuurders en communicatieprofessionals van nationale en internationale allure dat unieke verhaal te vinden en te vertellen, steeds vaker via eigen kanalen. Hij daagt zijn opdrachtgevers uit verder te denken dan de schijnveiligheid van de in steen gehouwen kernboodschap en zich te verdiepen in de leefwereld van de ontvanger. Hij helpt hen illusies van onfeilbaarheid los te laten, en open over hun dilemma’s in een complexe wereld te communiceren. Want dat is Peters overtuiging: wie zijn dilemma’s durft te delen, raakt het brein én het hart.

Bekijk meer werk van Peter