Deze week werd bekend dat Media Markt slachtoffer is geworden van een ransomware-aanval, waarbij 43 miljoen euro losgeld wordt geëist. En waar een cyberaanval vaak direct wordt gelinkt aan grote financiële en IT-schade, vormt bijkomende reputatieschade een veel fundamenteler risico. Een cyberaanval schaadt het vertrouwen dat stakeholders in een organisatie hebben, en dit heeft een directe weerslag op de bedrijfsreputatie.

Vertrouwen als onderdeel van bedrijfsreputatie

Een belangrijke pijler van reputatie is de mate van vertrouwen in een organisatie onder stakeholders. Zijn mijn persoonsgegevens veilig bij deze organisatie? Is de organisatie al eerder slachtoffer geworden van een cyberaanval- of een datalek? Dit zijn vragen die in toenemende mate belangrijk worden en daarmee druk uitoefenen op cybersecurity als cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering en reputatiemanagement.

“Hoe organisaties omgaan met de beveiliging van gevoelige bedrijfsinformatie en persoonsgegevens, is in toenemende mate een graadmeter van het vertrouwen dat consumenten hebben in een organisatie. Daardoor krijgt cybersecurity een steeds groter deel in de totstandkoming van bedrijfsreputaties.”

Irene van As, Account Director Hague Amsterdam

Toch slachtoffer van een cyberaanval?

Een cyberomgeving zo inrichten dat de kans op een cyberaanval nul is, is bijna niet mogelijk. Maar de risico’s minimaliseren en een draaiboek opstellen voor als het je overkomt kan wel. Effectief crisismanagement valt en staat met de voorbereiding. Breng het dreigingslandschap in kaart, voer een stresstest uit en maak een overzicht met alle in- en externe stakeholders voor crisiscommunicatie. Als je toch slachtoffer wordt van een cyberaanval komt het erop aan hoe adequaat je crisismanagement inzet om reputatieschade te beperken.  

Voorkom reputatieschade

Voorkom reputatieschade, download Hagues stappenplan: What the hack! Crisiscommunicatie bij een cyberattack of neem rechtstreeks contact op met Stefan Pack, Account Director Hague Amsterdam, pack@hague.company, +31 (0)20 240 2240.

onepager crisiscommunicatie