De komst van deze digitale euro en de bijbehorende beleidsaanpassingen zullen het financiële systeem ingrijpend veranderen. Daarom is het van cruciaal belang voor met name FinTech bedrijven en financiele dienstverleners om beleidsrisico’s en kansen adequaat te monitoren en tijdig te identificeren. Lees in dit blog hoe Hague Corporate Affairs u hierbij kan helpen.

Van betalen zonder bankpas tot mobiele apps en cryptocurrencies, digitale technologie stelt ons in staat om steeds gemakkelijker en gebruiksvriendelijker te betalen. Het toegenomen gebruik van digitale betalingstechnologieën heeft echter ook geleid tot een afname van het gebruik van contant geld. De afname – zelfs mogelijke verdwijning – van contant geld zou een bedreiging kunnen vormen voor de stabiliteit van onze financiële en monetaire systemen. Eén van de manieren waarop de EU het financiële systeem wil stabiliseren, is door de invoering van de digitale euro.

De Europese Centrale Bank (ECB) ontwikkelt de digitale euro als een digitale valuta uitgegeven door de centrale bank (CBDC). Dit valuta zal de efficiëntie van contactloze betaling combineren met de veiligheid en stabiliteit van geld uitgegeven door een centrale bank.

De ECB zal naar verwachting eind 2023 beginnen te werken aan een prototype van de digitale euro en deze in 2026 lanceren. De introductie van de digitale euro heeft als doel om de autonomie en prestaties van de financiële systemen van de EU te versterken.

De digitale euro zal naar verwachting het monetaire systeem nog efficiënter maken, doordat er minder gebruik gemaakt hoeft te worden van tussenpersonen zoals banken en clearinghuizen.  Daarnaast zullen betalingen realtime worden uitgevoerd, ook zonder tussenkomst van andere partijen.

Wat is een digitale valuta?

Digitale valuta is een vorm van valuta die alleen in digitale of elektronische vorm beschikbaar is. Daarom zijn deze valuta alleen online toegankelijk via computers of mobiele telefoons.

Alle cryptocurrencies, zoals bitcoin, zijn digitale valuta. Maar niet alle digitale valuta zijn cryptocurrencies. Cryptocurrencies gebruiken doorgaans gedecentraliseerde controle in tegenstelling tot een door de centrale bank uitgegeven digitale valuta (CBDC), zoals een digitale euro.

Cryptocurrencies zijn erg volatiel omdat ze niet worden ondersteund door een centrale bank. Daarom wordt een digitale euro gezien als een alternatief voor deze cryptocurrencies die juist wel worden ondersteund door de Europese Centrale Bank en als zodanig meer gereguleerd en minder volatiel zijn.

Waar staat de EU in het proces? Kan de Digitale Euro een gamechanger zijn voor het financiële systeem?

De digitale euro “vertegenwoordigt een natuurlijke evolutie als reactie op de transformatie van de structuur van het financiële systeem”; verklaarde Fabio Panetta, lid van de directie van de ECB, in zijn toespraak voor het Bruegelinstituut in februari 2021. Panetta suggereerde ook dat deze voorstellen het huidige systeem kunnen verstoren en nieuwe manieren van werken kunnen creëren. In een poging om zich deze transformatie aan te passen, zal de ECB in 2023 beginnen te werken aan een prototype van de digitale euro, met als doel deze in 2026 te implementeren.

Een digitale euro, een veiligere en efficiëntere valuta

Een digitale euro zal een veiligere en efficiëntere munt opleveren. De digitale euro kan de noodzaak voor regeringen wegnemen om grote banken te redden die “too big to fail” zijn, aangezien een digitale euro zal worden opgeslagen bij de Europese Centrale Bank en in theorie niet langer op banken hoeft te vertrouwen voor diensten. Een digitaal valutasysteem zal depositogarantiestelsels minder noodzakelijk kunnen maken. Bovendien zou het de keuze voor de consument vergroten, de transactiekosten verlagen en de digitalisering van de economie ondersteunen.

Het is niet alleen de EU die werkt aan de ontwikkeling van hun eigen digitale valuta; zowel de VS en China als techreuzen, zoals Meta (moederbedrijf van Facebook) en Amazon, ontwikkelen digitale munten. Door Europese burgers een alternatief te bieden voor deze opkomende digitale en cryptocurrencies, zal de digitale euro ook geopolitieke waarde hebben. De digitale euro en het bijbehorende beleid zullen het Europese financiële systeem meer autonomie en een beter uitgerust stelsel brengen. Hierdoor kan de EU blijven concurreren met deze grootmachten.

Welke andere beleidsontwikkelingen liggen in het verschiet?

De ECB heeft aangegeven dat het aan banken en gereguleerde FinTech-bedrijven overlaat hoe de digitale euro op de markt en in de economie te krijgen. De ECB en EU onderzoeken niet alleen de mogelijkheden van een digitale euro, maar zijn er ook verschillende andere belangrijke beleidsontwikkeling om de financiële markt te transformeren. Deze omvatten onder andere de oprichting van de bankenunie en de kapitaalmarktenunie.

Verder verbetert de EU de veiligheid en operationele veerkracht van de financiële dienstensector door de ontwikkeling van de Digital Operational Resilience Act (DORA). Daarnaast streeft de EU ook naar de oprichting van een nieuwe autoriteit ter bestrijding van het witwassen van geld. Dit maakt deel uit van de toezegging van de Commissie om EU-burgers en het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Bovendien zal de voorgestelde EU-verordening over kunstmatige intelligentie nieuwe wettelijke vereisten opleggen aan bedrijven in de financiële sector wanneer ze computersoftware gebruiken, leveren, importeren of distribueren voor biometrische identificatie, menselijk kapitaalbeheer of kredietbeoordeling van individuen.

Al deze ontwikkelingen zullen het financiële systeem ingrijpend veranderen. Daarom is het voor FinTech bedrijven of kredietinstellingen van cruciaal belang om voorbereid te zijn op de officiële lancering van de digitale euro en adequaat te communiceren over hun plannen hoe ze aan deze nieuwe normen en beleidslijnen gaan voldoen.

Bent u klaar voor de toekomst?

De ECB heeft aangegeven dat de ontwikkeling van een digitale euro ongeveer vijf jaar zal duren, met als doel deze in 2026 te lanceren. Vijf jaar om de digitale euro te ontwikkelen lijkt misschien lang, maar om adequaat op deze systeemverandering te reageren, is het noodzakelijk voor uw bedrijf om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en nu in actie te komen.

Daarom, of u nu een betalingsprovider, FinTech-startup of een krediet of bankinstelling bent, is het van belang deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden.

Hague Corporate Affairs kan uw reputatie als koploper op financieel gebied versterken door u te ondersteunen bij het monitoren en identificeren van beleidskansen en risico’s. We kunnen u ook ondersteunen bij het ontwikkelen van een sterke corporate communicatiecampagne zodat uw stakeholders bewust zijn van uw reactie op deze toekomstige veranderingen.

Uiteindelijk zal elke organisatie die actief is in de financiële sector binnen Europa door deze ontwikkelingen worden beïnvloed. Samenwerken met Hague Corporate Affairs zorgt ervoor dat u een koploper blijft en klaar bent voor de toekomst van de financiële sector.

In contact komen met onze experts in Brussel?

Benieuwd naar de ontwikkelingen in Brussel die een impact kunnen hebben op uw organisatie? Neem dan gerust contact op met Attilio Caligiani, Partner bij Hague Corporate Affairs in Brussel.

Attilio Caligiani