7 juli 2023

Jessica Sakalauskas

De enige zorg die we nog moeten verlenen is passende zorg

De zorgsector staat voor grote uitdagingen. Een van de meest prangende problemen in de zorg is het nijpende personeelstekort, dat ook een directe impact heeft op de kwaliteit van zorg die patiënten ontvangen. Maar er is een oplossing in opkomst die niet alleen de kwaliteit van zorg verbetert, maar ook het personeelstekort aanpakt: passende zorg. In dit blogartikel bespreekt Jessica wat passende zorg inhoudt en hoe het kan bijdragen aan het oplossen van het personeelstekort in de zorg.

De lessen van de coronapandemie

Dat de zorgsector zo onder druk staat, hebben we niet eerder zo duidelijk gemerkt als vlak na de uitbraak van de coronapandemie. Die onthulde alle kwetsbaarheden van ons zorgsysteem. Onze ziekenhuizen waren zo efficiënt mogelijk ingericht en niet bestemd tegen een pandemische uitbraak. Ons acute zorgsysteem bleek ontoereikend, met overbezette IC-bedden en grote personeelstekorten tot gevolg.

Heeft de coronapandemie onze ogen nu dan eindelijk geopend? Op dit moment werkt 1/7
e van de Nederlandse bevolking in de zorg en zien we al grote personeelstekorten in de zorg. Tegelijkertijd groeit onze bevolking zo snel, dat dit betekent dat in 2050 1 op de 3 Nederlanders werkzaam moeten zijn in de zorg om dezelfde zorg te blijven verlenen (SER, 2020). Bovendien zien we in andere sectoren ook grote personeelstekorten ontstaan. Waar halen we die arbeidskrachten dan vandaan? De enige oplossing is om toe te werken naar een systeem van passende zorg.

Wat is passende zorg?

Passende zorg houdt in dat de zorg wordt afgestemd op de individuele behoeften en voorkeuren van de patiënt. Het gaat verder dan alleen medische behandelingen en omvat ook sociale, emotionele en praktische aspecten van zorg. Deze manier van zorg erkent dat elke persoon uniek is en streeft ernaar om zorg op maat te leveren. Hierdoor kunnen zorgverleners de individuele voorkeuren van patiënten beter afstemmen op de zorg die zij ontvangen. Dit kan variëren van het aanpassen van medicatiedoses tot het wel of niet kiezen voor het uitvoeren van een operatie. Gepersonaliseerde zorg bevordert bovendien ook het gevoel van autonomie en betrokkenheid van individuen bij hun eigen zorgproces.

Hoe kan passende zorg helpen met personeelstekorten?

  1. Efficiëntere inzet van personeel: Door zorg op maat te bieden, kunnen zorgverleners hun tijd en middelen efficiënter gebruiken. In plaats van een one-size-fits-all benadering kunnen zorgverleners zich richten op de specifieke behoeften van elke patiënt. Dit leidt tot minder verspilling van middelen en een betere benutting van de beschikbare personeelscapaciteit.
  2. Verhoging van de tevredenheid van zorgverleners: Het leveren van passende zorg betekent dat zorgverleners meer autonomie hebben en hun expertise kunnen inzetten om patiënten optimaal te ondersteunen. Dit kan hun werktevredenheid verhogen en hen motiveren om in de zorgsector te blijven werken. Een hogere tevredenheid van zorgverleners kan het personeelstekort helpen verminderen door het behoud van ervaren personeel te bevorderen.
  3. Preventie van overbelasting: Passende zorg houdt ook rekening met de belasting van zorgverleners. Door te zorgen voor een betere afstemming tussen de vraag naar zorg en de beschikbare middelen, kan overbelasting van zorgverleners worden voorkomen. Dit kan leiden tot lager ziekteverzuim en hogere productiviteit, waardoor het personeelstekort wordt verminderd.
  4. Aantrekken van nieuw personeel: Passende zorg kan ook aantrekkelijk zijn voor potentiële zorgverleners. Het biedt een omgeving waarin hun vaardigheden en passies optimaal kunnen worden benut. Door de nadruk te leggen op individuele zorg en het creëren van een ondersteunende werkomgeving, kan de zorgsector aantrekkelijker worden voor nieuwe werknemers, waardoor het personeelstekort kan worden verminderd.

Wat is er nodig voor passende zorg?

Passende zorg vereist een sterke communicatie en samenwerking tussen zorgverleners, patiënten en hun families. Het delen van informatie, bespreken van opties en het nemen van gezamenlijke beslissingen bevordert de betrokkenheid en vertrouwen van patiënten in hun zorgteam.

Hague helpt u verder

Bij Hague Corporate Affairs geven we voor een van onze clIënten vorm aan de kaders van passende zorg. Bent u werkzaam in de zorg en denkt u graag mee over uw bijdrage aan een passend zorgsysteem? Neem contact met ons op. We denken graag met u mee over de beste route naar een passend zorgsysteem. 

Of schrijf u in op de nieuwsbrief en ontvang ieder kwartaal relevante updates in uw inbox. 

Deel deze resource
7 juli 2023

Jessica Sakalauskas

Ook interessant voor u

Hague corporate affairs logo

Ontvang de laatste insights

Of volg ons