Overstromingen, helse hittegolven, onblusbare branden en afschuwelijke mensenrechtenschendingen. Probeer dan maar eens optimistisch te blijven. Voor de jongere generaties, die leven met de dreiging van de opwarming van de aarde, is de angst groot.

Wie neemt de leiding? Wie biedt ons hoop, of een oplossing? Het publieke wantrouwen jegens regeringen en sommige bedrijfstakken is wijdverbreid. Recente bedrijfsschandalen hebben veel industrieën  in diskrediet gebracht. Denk aan de sjoemelsoftware van Volkswagen, de bankencrisis en de toeslagenaffaire. Maar sommige van deze onder vuur gelegen industrieën vormen een cruciaal onderdeel van de oplossing voor de hedendaagse problemen. Hun transformatie is essentieel om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze samenleving.

Corporate communicatie ter ondersteuning van bedrijfstransformatie en groei

Tegenwoordig wordt er van bedrijven verwacht dat ze standpunten innemen in het publieke debat en communiceren over hun rol in de samenleving als geheel. De definitie van bedrijfsprestaties en winstgevendheid is aan het veranderen. Het creëren van welvaart is niet genoeg als het betekent dat tegelijkertijd de aarde wordt vernietigd. De groeiende belangstelling van institutionele beleggers voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en mogelijkheden voor verantwoord beleggen laat duidelijk een verschuiving in de besluitvorming zien.

Corporate communicatie is een krachtige bondgenoot van een bedrijf in transformatie naar een nieuwe manier van handelen. Corporate communicatie overbrugt de kloof tussen medewerkers, management en klanten. Het is de taak van corporate communicatie om de buitenwereld naar binnen te halen. De context te schetsen waarbinnen de organisatie opereert. En te adviseren over hoe daarop te acteren.

De plek van jouw bedrijf in de maatschappij

Het gaat niet meer om “talk the talk” maar om “walk the walk”. Corporate communicatie wordt diverser en complexer: het is niet langer uitsluitend gericht op financiële en economische prestaties, maar op het aanpakken van ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Van bedrijven wordt verwacht dat ze verder kijken dan hun eigen activiteiten, transparant zijn en bereid zijn om deel te nemen aan enkele van de meest uitdagende thema’s van vandaag.

“Logos ethos pathos” is nog steeds relevant en zou elke communicatie-inspanning moeten ondersteunen. Corporate communicatie moet gebruik maken van rede en logica, op basis van objectieve en degelijke feiten, casestudies en academisch onderzoek. Communicatie moet voortbouwen op geloofwaardigheid van je bedrijf om vertrouwen te winnen en gezien te worden als een thought leader. Het moet je helpen in contact te komen met je belangrijkste stakeholders door hun zorgen te erkennen en begrijpen en  er op een duidelijke en eerlijke manier op te reageren.

Bedrijven moeten transparant zijn over hun dilemma’s en ambities zonder in de greenwashing-val te trappen of te overdrijven. Daarnaast moet corporate communicatie steunen op harde feiten, gegevens en onderzoek. Wees consistent en weerspiegel de verscheidenheid van je bedrijfsactiviteiten.

Laat een blijvend stempel achter en bouw mee aan de toekomst van morgen

We kunnen klimaatverandering niet stoppen, maar we kunnen ons ertegen beschermen door een meer inclusieve, sociaal-ecologische bescherming op te bouwen. In het laatste GIEC-rapport wordt een zogenaamd SPP1-scenario geschetst waarin menselijk welzijn en de vermindering van sociale ongelijkheden de twee pijlers van ontwikkeling zijn, in plaats van economische groei. [1]

Een nieuwe, maatschappelijk verantwoorde, handelswijze brengt ongetwijfeld lastige keuzes met zich mee, bijvoorbeeld op financieel vlak. Maar het ontkennen van de realiteit zal veel grotere gevolgen hebben. De nieuwe status-quo zou moeten leiden tot impactvolle projecten en organisaties waarin mensen weer kunnen dromen. Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid in het stimuleren van verandering. En wat is er beter dan een goed verhaal om mensen te verzamelen en de ondersteuning te krijgen die bedrijven nodig hebben om hun doelstellingen te bereiken en een langdurige invloed op hun branche achter te laten?

[1] Dit “klimaatverhaal”, dat in januari 2017 werd afgerond, houdt expliciet in dat de groei van het bruto binnenlands product (bbp) als collectieve horizon en als kompas voor overheidsbeleid wordt losgelaten, gezien de correlatie met de uitstoot van broeikasgassen en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen.  


Ben jij actief in een sector die voorop loopt op het gebied van innovatie en die tractie moet genereren van investeerders, het bedrijfsleven of het publiek? Streeft jouw organisatie ernaar om zich aan te passen aan de nieuwe manier van werken en wil je verder communiceren over de laatste realisaties?

Als je je afvraagt hoe je efficiëntere corporate communicatie kunt inzetten die beter aansluit bij jouw inzet voor een meer inclusieve en duurzame samenleving, neem dan contact met ons op.