30 juni 2022

De vijf topprioriteiten van het Tsjechische voorzitterschap van de EU

Vanaf 1 juli neemt Tsjechië het roulerend voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over van Frankrijk. De EU heeft op dit moment te maken met een complexe geopolitieke dynamiek én een aanhoudende energie- en financiële crisis.
Onder het motto “Rethink, rebuild, repower” zullen de Tsjechen de komende zes maanden leidinggeven aan de Raad en inzetten op vijf onderling samenhangende thema’s:

1. Oorlog in Oekraïne

De eerste prioriteit van het Tsjechische voorzitterschap zal bestaan uit het waarborgen van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne, het beheersen van de vluchtelingencrisis en het vrijmaken van middelen om Oekraïne te steunen in het naoorlogse herstelproces. Het voorzitterschap zal actief betrokken zijn bij de voorbereiding van aanvullende sancties tegen Rusland en Oekraïne op weg helpen nu het de status van kandidaat-lidstaat van de EU heeft verkregen.

2. Energiezekerheid

Onder het Tsjechische voorzitterschap zal energiezekerheid één van de prioriteiten zijn. De Europese Unie wil onafhankelijk worden van Russische fossiele brandstoffen. Om dat te bewerkstelligen zal Tsjechië aandringen op een versnelde uitvoering van REPowerEU: een pakket maatregelen wat moet leiden tot energiebesparing, diversificatie van energiebronnen en een versnelde overgang naar koolstofarme en hernieuwbare energie. Tsjechië zal ook het voortouw nemen in de onderhandelingen met het Europees Parlement over het Fit for 55-pakket, dat cruciale stukken wetgeving omvat zoals een herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED III), het emissiehandelssysteem (ETS) en de invoering van een koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM).

3. Defensie en cyberveiligheid

Gelet op de toenemende wereldwijde instabiliteit zal het Tsjechische voorzitterschap prioriteit geven aan het versterken van de veiligheids- en defensiecapaciteiten, in samenwerking met de NAVO. Het voorzitterschap zal zich concentreren op de uitvoering van initiatieven die voortvloeien uit het Strategisch Kompas van de EU, zoals de ontwikkeling van het hybride instrumentarium om te reageren op bedreigingen van de veiligheid, de strijd tegen desinformatie en de beveiliging van cyberspace.

4. Economische veerkracht

De veerkracht van de Europese economie zal ook een prominente plek krijgen op de agenda. De coronapandemie en de Russische agressie in Oekraïne hebben geleid tot inflatie, onzekerheid op de financiële markt en problemen in mondiale bevoorradingsketen. Het Tsjechische voorzitterschap zal proberen het concurrentievermogen van de EU in strategische sectoren te stimuleren en kritieke bevoorradingsketens, zoals die voor levensmiddelen, halfgeleiders en geneesmiddelen, te versterken.

5. Democratische waarden

Het Tsjechische voorzitterschap zal zich richten op het vergroten van de veerkracht van instellingen die veel invloed hebben op de versterking en ontwikkeling van democratische waarden en rechtsstatelijkheid. Daarbij gaat het onder andere over transparante financiering van politieke partijen, onafhankelijkheid van media en een open dialoog met burgers.

Wilt u op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het Tsjechische voorzitterschap van de EU? Schrijf u dan hier in op onze corporate affairs nieuwsbrief.  

Czech Presidency
Deel deze resource
Hague corporate affairs logo

Ontvang de laatste insights

Of volg ons