2020

Senior Advisor
Hague Corporate Affairs

2018

PA Adviseur
FME

2016

PA Adviseur
Vereniging van Effectenbezitters

Pieter Hanson

Pieter werkt als senior advisor bij Hague en houdt zich bezig met advisering op het gebied van public affairs en communicatiestrategieën en stakeholder research. Zijn klanten zijn voornamelijk actief in de sectoren high tech en digitale dienstverlening.

Volgens Pieter steunt een effectieve lobbystrategie op gedegen inhoudelijk onderzoek, je rekenschap geven van relevante maatschappelijke discussies en het continu incorporeren van nieuwe marktkennis en beleidsmatige expertise. Succesvolle belangenbehartiging drijft immers steeds meer op het vinden van gedeelde belangen en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Achtergrond

Pieter doorliep de School voor Journalistiek in Zwolle en studeerde vervolgens Geschiedenis en Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam.

Pieter was eerder trainee op het Ministerie van Buitenlandse Zaken en werkte vervolgens twee jaar als junior advisor bij Hague. Daarna was hij Public Affairs adviseur bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), waar hij in Den Haag en Brussel de belangen behartigde van particuliere beleggers. Tevens vertegenwoordigde Pieter de VEB op grote aandeelhoudersvergaderingen in Frankrijk en Duitsland en begeleidde hij een mediacampagne rond een geruchtmakende class action voor gedupeerde beleggers in Zuid-Afrika.

Vervolgens werkte Pieter twee jaar als belangenbehartiger bij FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Hij was daar verantwoordelijk voor beleidsdossiers op het gebied van (Europees) industriebeleid, innovatie, ruimtevaart, China, defensie en geopolitiek/technologie. In dit kader schreef hij onder meer de China-strategie van FME en een lobby-agenda voor strategisch technologie- en industriebeleid.

Technologie- en energiedesk

Pieter is aangesloten bij de energiedesk van Hague, voornamelijk vanwege zijn interesse voor transities en  industriepolitieke en geopolitieke vraagstukken. Energie is een van de strategische velden waarbinnen Nederland en Europa meer autonoom moeten worden, onder meer door hun leveringszekerheid beter veilig te stellen. Eigen schone energieproductie speelt hierin een sleutelrol.

Pieter bouwt hierbij voort op de ervaring die hij heeft opgedaan bij beleggersvereniging VEB en FME, de ondernemersorganisatie van de technologische industrie. In de afgelopen jaren heeft hij kennis opgebouwd over de financiering van de energietransitie en corporate reporting daarover, maar ook welke kansen er liggen en tegen welke uitdagingen grote industriële bedrijven aanlopen.

Pieter heeft expertise in hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit, strategische grondstoffen, (Europees) industriebeleid en verplichtingen rond energiebesparing. Pieter werkt op dit moment voor o.a. DOW Terneuzen en OCI.

 

Bekijk meer werk van Pieter