Wie is Stéphane Abrial?

Met 40 dienstjaren in het Franse leger is defensie denk ik wel de rode draad in mijn carrière. Ik ben begonnen als gevechtspiloot. Later werd ik stafchef van de Franse luchtmacht, daarna Supreme Allied Commander Transformation bij de NAVO. Na mijn militaire carrière heb ik zeven jaar gewerkt bij Safran, een gerenommeerd Frans bedrijf in ruimtevaart en defensie. Mijn vrouw is Duits, samen hebben we twee volwassen kinderen.

Wat gaat u doen bij Hague?

Bij Hague zal ik voornamelijk een adviserende rol hebben in de defensietak, ruimtevaart en industrie in de breedste zin van het woord. Ik zal me daarnaast in het bijzonder richten op de Frans-Nederlandse verhoudingen en internationaal beleid.

Waarom heeft u ‘ja’ gezegd tegen Hague?

Ik deel de visie van Hague dat er een verbeterslag kan worden gemaakt in de relatie tussen Frankrijk en Nederland. Beide landen, net als de Europese Unie, kunnen veel meer uit de bestaande coöperatie halen. Dit betreft niet enkel defensie. Bijvoorbeeld in de technologische sector is het Frans-Nederlandse akkoord over kwantum-technologie een mooi begin. Ik ben blij onderdeel te mogen zijn van het jonge, dynamische team van Hague en het enerverende werkveld.

Welke ervaring brengt u mee en wat betekent dat voor onze klanten?

Zowel in het leger, de politiek en het bedrijfsleven is het essentieel om snel te kunnen anticiperen en (moeilijke) beslissingen te nemen. Deze verantwoordelijkheid heb ik op hoog niveau in de Franse regering, de luchtmacht, de NAVO en in de Defensie-industrie op mij genomen. Daardoor ken ik de verschillende organisaties van binnenuit. De expertise die ik naar Hague breng omvat mijn strategische visie en kennis van geopolitieke zaken.

Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten op het gebied van defensie en veiligheid in 2022?

De relatie tussen de Verenigde Staten en China zal, ondanks dat beiden verdere escalatie zullen vermijden, de internationale agenda blijven domineren. Althans, dat denk ik. Het ligt in de lijn der verwachting dat verschillende crises blijven bestaan. Denk aan spanningen rondom Afghanistan, migratie, jihadisme of Taiwan. Hybride oorlogsvoering is een nieuwe trend om rekening mee te houden. Het conflict neemt nieuwe vormen aan en verplaatst zich naar ontastbare plekken, zoals de onlinewereld. Met dit in gedachte, kun je verwachten dat de defensiebegrotingen blijven uitbreiden. De Europese Unie wordt langzaam maar zeker bewust van het belang van investeren in eigen veiligheid. Zo ook lidstaten, die zich steeds beter voorbereiden op wat komen gaat. Het Franse EU-voorzitterschap vanaf januari 2022 zal een kantelpunt zijn, omdat Frankrijk de nadruk zal leggen op de strategische autonomie en soevereiniteit van Europa op het gebied van cyberveiligheid. Dit zal de basis leggen voor de opbouw en versterking van een beter Europees defensiebeleid dat complementair is aan de NAVO. 

Stéphane Abrial front