Wie is Dick Berlijn?

“Een belangrijk deel van mijn werkzame leven heb ik doorgebracht bij defensie. Ik ben als jachtvlieger begonnen en als commandant der strijdkrachten geëindigd. Dat heeft me natuurlijk voor een belangrijk deel gevormd. Maar daarnaast ben ik ook echtgenoot, vader en inmiddels ook opa. Dat vormt me nog iedere dag”.

Wat ga je doen bij Hague?

“Bij Hague ga ik me vooral richten op zaken als cyber security, veiligheid, crisismanagement, strategievorming, leiderschap etc. Bij het adviseren van de klanten van Hague hoop ik mijn kennis, ervaring en netwerk in te kunnen zetten”.

Waarom heb je ‘ja’ gezegd op het verzoek om associate partner te worden?

“Partijen komen bij Hague om meer invloed te krijgen op voor hen belangrijke processen. Om dat advies te kunnen geven moet je de wereld waarin die processen spelen wel goed kennen.  Hague heeft veel experts op het gebied van klimaat, voedsel, gezondheid, technologie en crisismanagement in huis en is daarom goed in staat om dat advies te geven. De manier waarop Hague dat doet sprak mij erg aan en daarom ben ik graag op het verzoek in gegaan om associatie partner te worden”.

Welke kennis en ervaring breng je vooral mee die voor cliënten Hague interessant zijn?

“Bij Defensie is het vooral van belang overzicht te houden. Ook in snel veranderende omstandigheden. De hoofdzaken onderscheiden van de bijzaken. Hetgeen waar je mee bezig bent in een groter perspectief plaatsen, om zo te ontdekken of er nog andere zaken zijn die moeten worden meegenomen in de analyse. Ik denk dat die zaken ook zeer relevant zijn voor onze klanten. Daarnaast heb ik na Defensie 8 jaar met de experts van Deloitte gewerkt op het gebied van cyber. Ook die ervaring hoop ik voor onze relaties in te kunnen zetten”. 

We zitten nog midden in een pandemie. Voor menig organisatie misschien wel hun grootste crisis tot nu toe. Welke les heb jij geleerd van deze pandemie?

“Als we in de toekomst de aanpak van de Corona crisis gaan onderzoeken zullen in ieder geval de volgende twee belangrijke conclusies worden getrokken: in de eerste plaats dat we niet goed waren voorbereid en in de tweede plaats dat een crisis zoals deze centrale regie vereist. De beste crisisbeheersing vindt plaats vóór de crisis, doordat vooraf is nagedacht over kwetsbaarheden, mogelijke scenario’s, responsopties, ervoor te zorgen dat er een goed ingewerkt crisisteam is en dat er af en toe wordt geoefend. Juist door te oefenen zie je of de plannen goed zijn, of mensen bekend zijn met hun verantwoordelijkheden. Daar ontbrak het nu overduidelijk aan en daar moeten we van leren.”