Terwijl veel Nederlanders genieten van hun vakantie, is het startschot voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 al gegeven. Verkiezingsprogramma’s worden deze zomer geschreven. Voor u en uw maatschappelijke organisatie is dit het moment om invloed uit te oefenen op de lokale politiek. In plaats van op vakantie gaan, kunt u dit moment benutten om effectief te lobbyen en de gemeentelijke agenda te beïnvloeden. Weet u hoe u binnenkomt, hoe u zorgt voor de juiste profilering en hoe u uw ‘tegenstanders’ een stapje voor bent? Dit is het moment om daarover na te denken.

Nieuw kabinet komt te laat voor de rijksbegroting van 2018

In 2018 is er meer ruimte dan anders voor de lokale invulling van politieke thema’s. Dit heeft te maken met de kabinetsformatie. Er is nog geen witte rook en het ziet er niet naar uit dat er voor Prinsjesdag 2017 een kabinet op het bordes staat. Controversieel verklaarde dossiers blijven (voorlopig) controversieel. Landelijk wordt geen nieuw beleid uitgevoerd in 2018. Kortom, 2018 wordt een jaar waarin gemeenten, meer dan anders, de ruimte kunnen pakken om hun eigen plannen te ontwikkelen. Sommige gemeenten hebben binnen twee weken een nieuw college. Zij kunnen dus snel aan de slag met lokaal beleid. Veel gelegenheid om te lobbyen heeft u dan niet. Des te meer redenen om uw onderwerp nu op de gemeentelijke agenda te krijgen.

Onderstaande tips helpen u ervoor te zorgen dat zij tijdens, en vooral na, de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 op de lokale agenda staan.

Of u opkomt voor cultuur, infrastructuur, zorg, energie, sport of voor een ander onderwerp, het is van belang om tijdens het schrijven van de lokale verkiezingsprogramma’s uw standpunt duidelijk te formuleren en te communiceren met de lokale politieke partijen. Nog voordat deze (concept) programma’s in het najaar worden voorgelegd aan de leden. Dat voorkomt dat u later individuele leden van politieke partijen moet overtuigen om uw standpunt over te nemen en namens u het woord te voeren. U kunt dat zelf het beste.

Vooraf uw lobbydoelstelling te bepalen is belangrijk. Wilt u uw maatschappelijke positie en het imago verbeteren, nieuwe doelgroepen aanspreken, subsidies om uw doelstellingen te behalen? Hoe scherper u uw doelstelling formuleert, des te meer kans u heeft om uw doelstelling te behalen.

Een kernboodschap is de essentie van wat u wilt overbrengen aan uw doelgroep. Om te zorgen dat juist uw boodschap blijft hangen bij de lokale partijen, is een heldere, kernachtige boodschap die de brug slaat tussen uw organisatie en de doelgroep (lokale politiek) noodzakelijk.

De belanghebbenden (stakeholders) rond uw organisatie brengt u in kaart met een stakeholderanalyse. U kijkt waar hun belangen liggen en hoe u daarmee om kunt (moet) gaan. Het geeft u inzicht in de partijen (ook buiten de politiek) die voor u van belang zijn en met wie u rekening kunt (moet) houden. U weet wie er ook strijdt om aandacht van de lokale politici, wie uw partners zijn en met wie u kunt samenwerken om meer te bereiken.

De meest kansrijke strategie om lokale politieke agenda’s te beïnvloeden werkt door bovenstaande punten op te nemen in een lobbystrategie. Een lobbystrategie is een plan met duidelijk communiceerbare kernboodschappen, een overzicht van het stakeholderlandschap met geïdentificeerde bondgenoten en tegenstanders en de meest passende en effectieve lobbyroutes voor u geselecteerd.

Meer weten

De medewerkers van Hague Corporate Affairs gaan, net zoals u, ook niet op vakantie deze zomer. Zij kunnen en willen u graag bijstaan om uw lobbystrategie vorm te geven en uw strategische communicatie effectief in te zetten voor de realisatie van uw doelen, ook voor de lokale politiek. Klik hier voor meer informatie of mail ons voor een kop koffie om de mogelijkheden te bespreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *