Op 23 juni informeerde Diederik Samsom, Kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans,  de vaste commissie voor Economische Zaken over het Fit For 55 pakket. Met dit pakket wordt Europa klaargestoomd om in 2030 een CO2-reductie van 55% te realiseren ten opzichte van 1990. Het complete pakket wordt 14 juli gepresenteerd door de Europese Commissie, maar Samsom presenteerde de hoofdlijnen van het pakket alvast aan de Kamerleden tijdens een technische briefing.

Hoofdlijnen Fit For 55 pakket

Als het Fit for 55-plan eenmaal gepresenteerd is, moet het volgende gebeuren:

Meer financiële prikkels voor brandstofleveranciers

Om het 55% reductiedoel te halen, worden meer delen van de samenleving bij het CO2-emissiehandelsysteem (ETS) betrokken. Met name huishoudens (de gebouwde omgeving) en het wegtransport worden bij het ETS-systeem betrokken. Dit betekent dat de leveranciers van gas en warmte aan huishoudens en de leveranciers van brandstoffen bij het tankstation, meer financiële prikkels krijgen om de te leveren energie te verduurzamen. Denk aan biobrandstoffen, duurzame elektriciteit en duurzame gassen zoals waterstof.

Solidariteit

Naast veel technische vragen, onder meer over biomassa en biobrandstoffen, kreeg Samsom vragen over de grote verschillen tussen de Europese lidstaten. Samsom benadrukte dat solidariteit van het grootste belang is en de doelstellingen nooit gehaald gaan worden als de ‘duurzamere’ landen de andere landen niet meenemen in de energietransitie. Samsom refereerde aan Polen, Bulgarije en Hongarije.

Meer weten over onze expertise omtrent energie? Lees het hier.

Diederik Samson in gesprek met tweede kamer