Reputatieschade. Het is het grootste risico voor de continuïteit van bedrijven en organisaties. Dat is geen verrassing. Wel dat maar 27 procent de belangrijkste risico’s actief managet en onder controle heeft.

Die cijfers komen uit de tweejaarlijks Global Risk Management Survey van verzekeraar AON.  Schade aan reputaties wordt gevreesd vanwege de grote impact op alle facetten van de bedrijfsvoering. Herstel is – behoudens excessen – mogelijk. Maar daar hangt een indrukwekkend prijskaartje aan. Reputatieherstel is een langdurige, vrij kostbare en vaak ingrijpende exercitie. En de opportunity costs – de kosten van de gemiste kansen – lopen ondertussen op.  Met een beschadigde reputatie is het extra ingewikkeld om goodwill te kweken en een luisterend, laat staan welwillend, oor te vinden bij uw stakeholders.

Ontbrekend reputatiemanagement

Onbegrijpelijk in dat licht dat bijna driekwart van de organisaties de risico’s rond reputaties niet actief managet of zelfs niet in kaart heeft. Wanneer een organisatie in een crisis komt en onvoldoende weet waar de zwakke plekken zitten in de reputatie en te weinig grip op, of begrip heeft van, de percepties van stakeholders, slaat de crisiscommunicatie de plank te vaak mis. De gevolgen zijn dan groot. En vermijdbaar.

Het managen van een reputatie begint met weten wat uw stakeholders nu werkelijk van u vinden. Geloven zij uw boodschap dat u betrouwbaar en tijdig bent? Of zijn er hardnekkige hiaten in dat beeld? Geloven zij dat u transparant, integer en kundig bent? Wat vinden zij werkelijk van u? En zijn het ook uw vrienden bij tegenwind? Het zijn vragen die – helaas – zelden gesteld worden.

Als die belangrijke maar zelden urgente vragen al gesteld worden, worden de antwoorden meestal gezocht en gevonden op social media en online. Digitaal is makkelijk onderzoeken, biedt indrukwekkende grafieken en geeft de illusie van houvast. En het is relatief goedkoop.

Reputatiescan

Maar zonder kwalitatief stakeholderonderzoek – waarin die sleutelfiguren die de mening van anderen over u beïnvloeden, sturen en voeden – uitgebreid aan het woord komen is de waarde van zo’n onderzoek beperkt.

Hague heeft zo zijn eigen manier om uw reputatie – digitaal én analoog – in kaart te brengen, te versterken en uw communicatieteam crisisklaar klaar te maken. Meer weten over Hague’s Reputatiescan, onze Reputatiemanagement en onze Crisiscommunicatie? Bel eens, voordat die crisis uitbreekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *