26 juli 2017

Politieke zomertrucjes

Politiek draait om het maken van keuzes. Politici maken keuzes en zijn constant in de weer om zoveel mogelijk collega’s mee te krijgen, net zolang tot een meerderheid is gevonden. Dit kan in een debat door het uitwisselen van argumenten, achter de schermen door het smeden van coalities en voor de schermen door slim gebruik te maken van de media. Maar er is een eenvoudiger manier om de plannen door de politieke arena’s te loodsen. Niet door de steun te maximaliseren, maar door het verzet te minimaliseren.

Met het verschuiven van de aandacht kun je als belanghebbende partij ervoor zorgen dat de mensen die jouw weerstand vormen, druk zijn met andere dingen. Vermijden dat jouw plannen op de radar van je politieke tegenstrevers komen, is ideaal. En anders vermijden dat jouw plannen op de politieke prioriteitenlijst komen. Dat is de inzet en uitkomst van succesvolle public-affairscampagnes.

Maar ook de meest ervaren ministers zorgen er geregeld voor dat zij geen moeite hoeven te doen om plannen door de Haagse arena’s te krijgen. Hoe ze dat doen? Het lijkt precies zo eenvoudig als het is.

Een stortvloed van brieven

Iedere dag sturen de leden van het kabinet brieven naar de Tweede Kamer. Brieven met nieuwe plannen, wetsvoorstellen of rapporten van adviesorganisaties. Door de bank genomen zijn dit zo’n twintig tot dertig brieven per dag.
Geregeld leiden deze brieven tot lastige Kamervragen. Een beetje bewindspersoon vermijdt die liever.

Niet gek dus dat op de donderdag voor het reces, de laatste vergaderdag van de Kamer, een enorme hoeveelheid brieven op de Kamer wordt afgestuurd. In plaats van de gewone twintig brieven verschenen op donderdag 6 juli maar liefst 62 brieven van de regering.

Lastige onderwerpen

Dat het niet alleen de ambtenaren zijn die even – vlak voor de vakantie – het bureau leeg wensen te maken, blijkt wel uit deze greep in de postbak van donderdag 6 juli:

  • De Stand van zaken-brief over de MH 17. Een brief die 1 maart door middel van een aangenomen motie is aangevraagd. Deze brief verschijnt maar liefst 4,5 maand later. Precies op de laatste dag voor het reces.
  • De halfjaarlijkse monitor van de NZa over dure geneesmiddelen en met name de toegankelijkheid ervan. De NZa ziet ruimte voor verbetering en signaleert een aantal risico’s. De vorige monitor verscheen 1 december 2016, 6 maanden later is 1 juni 2017. Toch werd zij ruim een maand later, op 6 juli, aan de Kamer aangeboden.
  • Het besluit van Kamp om, tegen zijn partijlijn in, geen financiële tegemoetkoming meer te bieden aan fiscaal advies aan internationale ondernemingen. Het reces wordt dus niet alleen gebruikt om de oppositie monddood te maken.

Een greep uit 62 brieven, een absoluut jaarrecord. Een record dat standhoudt tot donderdag 21 december. Juist, de donderdag voor het Kerstreces.

Deel deze resource
26 juli 2017
Hague corporate affairs logo

Ontvang de laatste insights

Of volg ons