Hoe bepaal je als organisatie om je uit te spreken over maatschappelijke issues?

De roep om moreel leiderschap neemt toe. We leven in een tijd waarin de samenleving verwacht dat merken en organisaties zich uitspreken in politieke kwesties en maatschappelijke issues. Zo gaat het afgelopen EK niet alleen de boeken in als een zegetocht van Italië, maar ook als ‘regenboogtoernooi’ waar druk werd gelegd op de voetbalbond en spelers om zich openlijk te distantiëren van de Hongaarse ‘anti-homowet’. Kenmerkend voor het publieke debat, is dat iedereen er iets van vindt. Veel organisaties schuwen onrust rond hun merk uit angst voor reputatieschade. Liever een grijze muis, dan de kop van Jut. Maar mensen kiezen merken en bedrijven waarmee ze zich kunnen vereenzelvigen. Er is dus veel voor te zeggen om duidelijk positie te kiezen om klanten aan te trekken en stakeholders aan je te verbinden. Maar daar is wel wat voor nodig.

Stel je kompas af op je kernwaarden en het maatschappelijk sentiment

Waar de ene organisatie alom wordt geprezen voor de vooruitstrevendheid van haar beleid rondom maatschappelijke issues, valt de andere organisatie slechts hoon ten deel. Ben & Jerry’s is al jarenlang een geprezen boegbeeld voor de lhbti-community. De NS stuitte op nogal wat scepsis toen ze bekendmaakte dat er voortaan ‘beste reizigers’ door de coupes zou schallen in plaats van het bekende ‘dames en heren’. Dove kan al jaren rekenen op bewondering voor haar inzet om vrouwen en jonge kinderen zelfvertrouwen te geven met haar campagne voor echte schoonheid, terwijl Gillette op zijn zachtst gezegd niet kon rekenen op louter applaus voor de campagne tegen toxische mannelijkheid. Er zijn geen wetten voor succes, maar onderstaande vijf tips in combinatie met een scherp afgestelde radar voor de tijdgeest en het maatschappelijk sentiment gelden in de regel als een betrouwbaar kompas door het mijnenveld van het publieke debat.

  1. Stel je kernwaarden centraal. Wie ben je als merk? Wat verwachten medewerkers van de organisatie? Waar staat de organisatie voor?
  2. Focus je op issues die je stakeholders belangrijk vinden. Een authentiek optreden kan ook nieuwe stakeholders aantrekken.
  3. Eerst denken, dan doen. Heb je als organisatie iets te zeggen dat bijdraagt aan het publieke debat? Je hoeft niet overal een visie op te hebben.
  4. Practice what you preach. De steun die de board van Adidas aan de #blacklivesmatter beweging had betuigd, verloor alle geloofwaardigheid toen er snel daarna een brief van medewerkers openbaar werd waarin zij aangaven dat het diversiteitsbeleid binnen Adidas zelf te wensen overliet en er helemaal geen sprake was van gelijke kansen.
  5. Breng buiten naar binnen. Voorbij de portals van de social mediaplatformen en je vaste krantenrondje. Neem ook eens andere media tot je. Leg je oor te luister bij opiniemakers die een andere mening zijn toegedaan. Maak werk van stakeholdermanagement en public affairs. Een goede public affairsafdeling voelt permanent de temperatuur van de buitenwereld.

Op zoek naar jouw verhaal?

Hague helpt organisaties bij het bouwen en versterken van de organisatiereputatie om een voorkeurspositie te verkrijgen bij stakeholders. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Stefan Pack, account director reputatiemanagement.