De rol van timing bij het delen van gevoelige informatie

Het zomerreces is begonnen. Na een lang politiek jaar kan de Tweede Kamer gedurende de zomer even uitrusten om in september haar rol weer met glans te vervullen. Om die rol van de Tweede Kamer is veel te doen geweest afgelopen tijd. Macht en (het gebrek aan) tegenmacht staan volop in de schijnwerpers. Het kabinet onder het lachende leiderschap van Rutte belooft meer openheid en er is een zoektocht gaande naar een nieuwe bestuurscultuur. Maar hoe ga je als regering om met een kritische kamer, en wat doe je als er gevoelige informatie moet worden gedeeld.

Timing is alles

Juist! Het reces! Timing is alles in Den Haag, en wanneer kan je nou beter informatie met de kamer delen dan wanneer iedereen net zijn koffer staat in te pakken om met vakantie te gaan. Een ervaren minister speelt hier uiteraard handig op in. Zo werden er de laatste donderdag voor het zomerreces nog even 64 brieven vanuit de regering naar de Kamer gestuurd, wetende dat er een kleine kans is dat deze nog ophef zullen veroorzaken. Wat opvalt is dat hier weinig ‘goed nieuws’ brieven tussen zitten, voor een mooi media moment is het immers aan de late kant. Wél zaten er een aantal brieven met minder goed nieuws tussen.

Minister Grapperhaus stuurde nog even snel zijn brieven over islamitische radicalisering onder Turkse Nederlanders en een reactie op een onderzoek over extreemrechts naar de Kamer.  Thema’s waarvan hij weet dat, op andere momenten, de PVV hem zal aanvallen. Van Engelshoven ervoer de kust ook veilig genoeg om haar antwoord te geven op vragen van Kwint over het leenstelsel en de eigen bijdrage van studenten, beide heikele kwesties in de Kamer. Ook Koolmees deed op de valreep nog een duit in het zakje door de resultaten van de banenafspraak 2020 te delen op de laatste dag. Aan de banenafspraak werd helaas niet voldaan. De vraag is natuurlijk of deze brief ook pas zo laat zou zijn verstuurd als de banenafspraak wel zou zijn gehaald, en Koolmees felicitaties kon innen.

Het kabinet mag dan op zoek zijn naar vernieuwing, het heeft haar oude streken nog niet verleerd. Het lijkt erop dat de nieuwe bestuurscultuur van openheid nog één zomertje op zich laat wachten…

Door Paul van der Sande

Betrek je stakeholders op het juiste moment

Een goede communicatiestrategie staat of valt met de uitvoering ervan. Wij ondersteunen je graag.

Neem vrijblijvend contact op met Alex Klein voor meer informatie.