Nederland is verdeeld over de communicatie van de overheid over de coronamaatregelen, zo blijkt uit representatief onderzoek van Ipsos onder 2049 respondenten in opdracht van Hague. Waar 35% van de ondervraagden de corona communicatie niet goed vindt, vindt bijna een even groot percentage (33%) dat wel. De rest is neutraal of weet het niet. Daarmee zijn de Nederlanders al net zo verdeeld als de deskundigen.

Er is al veel gezegd en geschreven over de communicatie vanuit overheid en kabinet. Zo zou de persconferentie, met hoofdrolspelers minister-president Mark Rutte en VWS-vakminister Hugo de Jonge, niet het geschikte middel zijn om de boodschap over de bühne te brengen. Toch kijken er gemiddeld zo’n 7 miljoen mensen. Een jaloersmakend groot aantal mensen waar menig marketeer zijn vingers bij aflikt en alleen wordt overtroffen door de grootste sportevenementen, zo blijkt uit kijk- en luisteronderzoek van de NOS. Een ander verwijt is dat het taalgebruik te moeilijk zou zijn. De gemiddelde Nederlander zou daarom niet begrijpen wat er wordt gezegd en bedoeld. Weer andere critici vinden de voorlichtingscampagnes over corona te summier. Het mag volgens hen nog meer en beter.

Onzekerheid in crisistijd

Crux is dat het niet om communicatie alléén gaat. Het zijn net zo goed de maatregelen die ter discussie staan. Maatregelen die niet worden begrepen, omdat het middel soms erger lijkt dan de kwaal. En maatregelen die bijna net zo snel veranderen als het weer. Voorbeelden te over. Scholen die eerst niet dicht gingen, deden dat later wel. Een avondklok die twee weken zou duren maar inmiddels zo’n twee maanden duurt en ouderen die als eerste gevaccineerd zouden worden maar later toch weer niet. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn, terwijl zekerheid hetgeen is waar ze zich in crisistijd aan willen vastklampen.

Routekaart

Waar het de coronamaatregelen betrof, moest de routekaart uitkomst bieden. Maar deze wordt zo vaak aangepast dat ze meer onrust veroorzaakt dan duidelijkheid biedt. Ook ontbrak het in de communicatie aan perspectief. Mensen snakten naar uitzicht op betere tijden, maar de stip aan de horizon bleef uit. Pas bij de meest recente persconferentie op 8 maart kwam de kernboodschap dat het beter wordt.

Blijf bij de feiten

De overheid doet haar best om de burger goed te informeren. En ja, het kan altijd beter. Maar wat niet uit oog mag worden verloren, is dat het om impopulaire maatregelen in crisistijd gaat. Blijf bij de feiten is les één in crisiscommunicatie. Maar als de feiten – lees de coronamaatregelen – snel veranderen, zal ook met duidelijke communicatie de toehoorder in verwarring achterblijven. En is het land verdeeld over hoe goed de corona communicatie van de overheid is.