De Europese Green Deal wil een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Hoe kan Horizon Europe de agrovoeding sector ondersteunen om hun bedrijf groener te maken door middel van onderzoek en innovatie?

Nieuw financieringsprogramma voor O&I van de EU

Horizon Europe is het financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie (O&I) voor de periode van 2021 tot 2027. Met een budget van 95,5 miljard euro is dit het grootste O&I-programma dat de Europese Unie ooit goedkeurde.

Horizon Europe biedt de industrie een kans om volledig betrokken te worden bij de digitale en groene transitie van Europa, en om samen te werken met toonaangevende academische en wetenschappelijke instellingen, toegang te hebben tot financiering en internationale zichtbaarheid te verwerven.

Dit alles kan gerealiseerd worden door samenwerking met organisaties over heel Europa om beleidsaanbevelingen te kanaliseren naar EU-beleidsmakers op basis van wetenschappelijke resultaten van gefinancierde projecten.

Horizon Europe in de context van de Europese Green Deal

De O&I-prioriteiten van Horizon Europe liggen in de lijn van de doelstellingen van de belangrijkste Europese beleidslijnen, waaronder de Europese Green Deal, die erop gericht is Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken; de Farm 2 Fork-strategie, die tot doel heeft de duurzaamheid van Europese voedselsystemen te verbeteren; de EU-biodiversiteitsstrategie,die tot doel heeft het verlies aan biodiversiteit te voorkomen en ecosystemen te herstellen; de Europese industriële strategie, die tot doel heeft de tweeledige overgang naar een groene en digitale economie te ondersteunen, en tegelijkertijd de EU-industrie wereldwijd concurrerender te maken en Europa’s open strategische autonomie te versterken.

Financieringsmogelijkheden voor de duurzame agrovoedingssector

In juni 2021 keurde de Europese Commissie het belangrijkste werkprogramma van Horizon Europe goed voor de periode 2021-2022, waarin de doelstellingen en specifieke themagebieden worden geschetst die in totaal 14,7 miljard euro aan financiering zullen ontvangen.

Deze financiering zal helpen bij het versnellen van de groene en digitale omschakeling en een duurzaam herstel van de coronaviruspandemie. Specifieke sleutelgebieden krijgen in dit kader een innovatiefinanciering, bijvoorbeeld initiatieven die bijdragen aan de doelstelling van de Farm 2 Fork-strategie. De prioritaire onderzoeksgebieden die voor financiering in aanmerking komen, zijn meer bepaald toepassingen op basis van het microbioom, precisielandbouw, plantaardig voedsel, alternatieve eiwitten, stadslandbouw, verticale landbouw, biopesticiden en biomeststoffen.

Strategische benadering van Horizon Europe

Hague Corporate Affairs beschouwt O&I als een sleutelelement voor de Europese transitie naar ’s werelds eerste digitale, duurzame en circulaire economie. De industrie speelt een cruciale rol in dit proces en om te profiteren van de kansen die voortvloeien uit Horizon Europe, moet ze haar eigen O&I-prioriteiten definiëren, deze afstemmen op die van de EU-beleidsagenda en actief pleiten voor deze prioriteiten bij de EU-beleidsmakers. Hague geeft in deze context actief strategisch advies aan de industrie om te zorgen voor een doeltreffende benadering van O&I-financieringsmogelijkheden in het kader van Horizon Europe.

Hague speelt een belanrijke rol in de transitie naar Europese duurzame voedselsystemen door leiding te geven aan de werkpakketten voor verspreiding en communicatie van twee door Horizon 2020 gefinancierde projecten: Controlling Microbiomes Circulations for Better Food Systems (CIRCLES), dat op microbiomen gebaseerde toepassingen ontwikkelt om de duurzaamheid en veerkracht van voedselsystemen te verbeteren, en Food Systems in European Cities (FoodE), dat de ontwikkeling en groei van stadslandbouw in heel Europa versnelt.

By Attilio Caligiani and Aleksandar Atanasov