Vandaag presenteert de Europese Commissie haar Farm to Fork strategie. Doel hiervan is onder meer het gebruik van schadelijke pesticiden en meststoffen te verminderen.

Wereldwijd staan boeren en voedselproducenten voor steeds grotere uitdagingen. Zij moeten met minder gewasbeschermingsmiddelen meer kwalitatief hoogwaardige producten leveren én tegelijkertijd het milieu beschermen. De strategie biedt een kans voor agri-tech bedrijven die in Nederland actief zijn.

Landbouw zorgt voor bijna een kwart van de totale uitstoot van broeikasgassen. De EU heeft zich gecommitteerd deze uitstoot met 30% te verminderen vóór 2030. Daarnaast zien we dat Europeanen in toenemende mate belang hechten aan hoge kwaliteit voedselproducten waarbij met minder schadelijke pesticiden worden gebruikt en het dierenwelzijn wordt gerespecteerd.

Milieubescherming en voedselzekerheid zijn twee kanten van dezelfde medaille en allebei belangrijk. Europese boeren en telers moeten met minder gewasbeschermings- en groeimiddelen juist meer en kwalitatief beter voedsel produceren, dat is de uitdaging. En dat binnen een ethische productieketen. Dit biedt kansen voor de Nederlandse aanpak van het telen van vers en duurzaam voedsel .Om zo Nederland te positioneren als koploper in de ontwikkeling en marketing van innovatieve voedseltechnologieën en producten.

 

De vandaag te verschijnen Europese Farm to Fork-strategie is erop gericht het ambitieniveau voor de duurzame productie van voedsel in Europa te verhogen. Het maakt de weg vrij voor nieuwe wetgeving die het gebruik van schadelijke pesticiden, meststoffen en antibiotica kan verminderen.

De strategie bevat duidelijke doelstellingen voor de vermindering van schadelijke bestrijdingsmiddelen voor 2030 en stimuleert alternatieve benaderingen voor het beheer van plagen en ziekten die van invloed zijn op gewassen. Daarnaast adresseert de Europese Commissie de verontreiniging door nutriënten in landbouwfaciliteiten en bevordert zij het beheer van stikstof en fosfor tijdens productieprocessen.

Overkoepelend bieden de wetgevingsinitiatieven die voortkomen uit de Farm to Fork-strategie en gerelateerde politieke onderhandelingen unieke kansen voor agro-techbedrijven om hun prioriteiten te definiëren en in gesprek te gaan met beleidsmakers om te pleiten voor hun innovatieve technieken en producten.