Met het Fit-for-55-pakket heeft de Europese Commissie een reeks ambitieuze initiatieven gelanceerd om de Europese industrie koolstofarmer te maken en om de emissie tegen 2030 met 55% te verminderen. Maar wat betekent dit concreet voor u? Laten we de plannen van de Europese Unie en de gevolgen ervan voor ondernemingen eens van dichtbij bekijken.

Op 14 juli 2021 onthulde de Europese Commissie een reeks beleidsmaatregelen, het zogenaamde Fit-for-55-pakket, om Europa tegen 2050 koolstofneutraal te maken. Heel wat van deze beleidsmaatregelen zullen een impact hebben op de manier waarop u zakendoet of zal doen, ongeacht of u actief bent in de staal- en aluminiumsector, de bouwsector of de mobiliteit. Laten we eerlijk zijn, groen ondernemen is de toekomst van het bedrijfsleven in Europa en zonder een strategie om aan te sluiten bij deze overgang, zult u uw concurrentievoordeel verliezen. Dus, wat zijn de uitdagingen voor uw sector?

Belastingen en gebouwen – koolstof wordt duur 

Zo is de Commissie van plan de belastingheffing op energie te wijzigen om schone technologieën te promoten en belastingvrijstellingen en -voordelen voor fossiele brandstoffen geleidelijk aan af te schaffen. De sectoroverschrijdende aanpak omvat ook verplichte energiebesparingsdoelstellingen voor gebouwen, zoals isolatie, energieneutraal bouwen en efficiëntere verwarmings- en airconditioningsystemen. In deze context speelt de Commissie ook met de gedachte om een afzonderlijk Systeem voor Emissiehandel (ETS: Emissions Trading Scheme) voor de gebouwde omgeving uit te werken. Dit wordt nog relevanter nu de lidstaten de sterke stijging van de verwarmings- en brandstofkosten voor hun burgers onder ogen moeten zien. De leveringsproblemen van zonnepanelen en warmtepompen die veroorzaakt worden door een tekort aan chips en elektronica maken die uitdaging alleen nog maar groter.

Mobiliteit – op naar de toekomst met elektriciteit en ecologische brandstoffen.

Bedrijven die actief zijn in de mobiliteitssector moeten de CO2-emissie van hun voertuigen met 55% verminderen tegen 2030 en met 100% tegen 2035. Om deze nooit eerder geziene overgang in goede banen te leiden, zullen de lidstaten de automobielindustrie bijstaan, bijvoorbeeld door fiscale voordelen in te voeren voor de aanschaf van elektrische voertuigen (EV) en door de productie van batterijen te bevorderen. Om het huidige kip-en-ei-probleem op te lossen en de uitbreiding van de oplaadinfrastructuur voor alternatieve brandstofsystemen te versnellen, voorziet de Commissie bovendien in bindende doelstellingen voor de lidstaten, zodat we onze nieuwe EV-vloot kunnen opladen.

Ondertussen moeten biobrandstoffen voor kerosine geleidelijk aan verplicht worden voor Europese vluchten, en het aandeel daarvan moet tegen 2050 60% bedragen. Voor de scheepvaartsector zal de Europese Commissie naar verwachting vaste klimaatdoelstellingen formuleren die de sector dan moet behalen. De scheepvaart zal zo in de emissiehandel worden opgenomen.

Zware industrie – binnen geladen, buiten beschermd

Laten we nu even de zwaargewichten bekijken – de aluminium-, staal- en cementindustrie. De Europese Commissie moet de sector beschermen tegen te hoge kosten, maar er ook zorg voor dragen dat de uitstoot fors vermindert. Enerzijds moet de handel in emissierechten worden aangescherpt door de prijs van emissierechten te verhogen en het aantal beschikbare certificaten sneller te verminderen dan momenteel is voorzien. Anderzijds moeten de industrieën die onder ETS vallen, worden beschermd tegen oneerlijke concurrentie van derde landen die minder strenge klimaatdoelstellingen hanteren. Dit zal gebeuren door de invoering van een mechanisme voor aanpassing aan de koolstofgrens. Door hierop te corrigeren zal er voor gezorgd worden dat het koolstofgehalte van ingevoerde goederen tegen dezelfde prijs wordt belast als goederen die in het kader van de ETS binnen de interne markt worden geproduceerd.

Oplossingen – een groene energieboost

Waar moet dan alle energie vandaan komen om de marathon naar koolstofarm mogelijk te maken? Als tussenstap beoogt de Commissie om de doelstellingen voor hernieuwbare energie op te schalen naar 38-40% in de energiemix van 2030. Wind, water en biomassa bevinden zich reeds in de startblokken en worden als klimaatneutrale energiebronnen beschouwd. Bovendien wil de EU de opkomst van een Europese waterstofmarkt, die kan voortbouwen op de bestaande aardgasinfrastructuur, bevorderen. Tot slot zijn de Europese lidstaten er nog over verdeeld of kernenergie ook als ‘groen’ mag worden beschouwd in de EU-taxonomie.

Wordt een koploper met Hague

Hoe kunt u zichzelf als bedrijf het best positioneren om met deze overgang om te gaan?  Dit is waar Hague een rol kan spelen; wij kunnen u klaarstomen voor de toekomst door u op de hoogte te houden van wijzigingen in de regelgeving, door u in contact te brengen met de belangrijkste stakeholders en door op Europees en lidstaatniveau financieringssteun te identificeren om uw transitie te ondersteunen. Wacht dus niet langer, neem contact op met Hague en blijf koploper.

Ja, ik wil graag meer nieuws rondom Fit-for-55 ontvangen.

Laat uw gegevens achter en ontvang blogs, tips en informatie over Fit-for-55.

Lees meer over onze diensten en expertises

Diensten: Europese Lobby | EU subsidies

Expertises: Duurzaamheid | Energie