Hoe besluitvaardig is uw organisatie in de energietransitie?

“We kunnen voorkomen dat de klimaatverandering op hol slaat, maar dan moeten we nu gezamenlijk en besluitvaardig handelen” – Frans Timmermans in reactie op het IPCC-rapport.

Onblusbare bosbranden in Griekenland, overstromingen in het zuiden van Nederland en een mondiaal rapport dat de bewijsvoering hiervoor levert.

Op dit moment is de concentratie CO₂ in de lucht hoger dan die op enig ander moment in de afgelopen twee miljoen jaar was zegt het IPCC-rapport van de Verenigde Naties. Waar de wetenschappers in eerdere rapporten nog twijfelden of deze stijging natuurlijk was, zeggen de onderzoekers nu dat de mens ‘onmiskenbaar’ de oorzaak is van de gestegen broeikasgassen.

Boodschap voor Nederland

De bevindingen en conclusies uit het rapport zijn niet verrassend. Klimaatverandering is een gegeven, er moet per direct gekeken worden naar manieren hoe we dit zoveel mogelijk terugdringen maar ook hoe wij ons hierop aanpassen. Klimaatonderzoekers en waterexperts noemen het nieuwe IPCC-rapport verontrustend en alarmerend voor Nederland. Zowel de toename in de weersextremen als de stijging van de zeespiegel kunnen in ons land grote gevolgen hebben. De boodschap die we hieruit moeten meenemen is dat we Nederland klimaatbestendig moeten maken.

Wat politiek en bedrijfsleven kunnen leren van de Olympische Spelen

Het IPCC wordt er volgens haar vaak ten onrechte van beschuldigd politiek te bedrijven. Echter is het puur wetenschap die aan de politiek aangeeft hoe het ervoor staat. Het is aan de politiek en organisaties om er daadwerkelijk iets mee te doen. De Olympische Spelen laten zien hoe een gerichter beleid kan bijdragen aan de prestaties van de sporters. Er werd geïnvesteerd in topcoaches, gerichter gescout en sporters werden verzameld bij het sportcomplex op Papendal. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft zich samen met het NOC*NSF enorm ingezet en er is meer budget voor vrijgemaakt. Sportief succes is dus maakbaar. Wanneer wij ons als burgers, bedrijven en in Den Haag net zo gaan opstellen als het beleid rondom de Olympische Spelen is het klimaat succes toch ook maakbaar? Hague helpt u graag om bondgenoten te vinden.

Hopelijk hebben de woorden van Timmermans, de letters in het rapport van de IPCC en de voelbare impact van de klimaatproblemen impact op het besef van de urgentie van het probleem in Nederland.


Vind bondgenoten