Samenwerking met de Verenigde Staten op handel en digitaal terrein geeft EU meer slagkracht. Voor de EU is het zogenaamde Trade and Techbology Council (TTC) van groot belang omdat daar de standaarden op handels- en technologisch gebied voor de rest van de eeuw worden bepaald. Door de harmonisering van standaarden kunnen handel en innovatie worden gestimuleerd en kunnen de kosten voor uw bedrijf worden verlaagd.

Wat is het?

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten hebben de Trade and Technology Council (TTC) opgericht. De TTC zal dienen als forum voor de VS en de EU om een gedeelde benadering van handel en technologie te coördineren, en om de trans-Atlantische economische betrekkingen te verdiepen.

Door een harmonisering van standaarden en het aanmoedigen van investeringen wil de EU het industriële leiderschap versterken en innovatie stimuleren. Om de samenwerking vorm te geven komt het TTC periodiek bijeen om het werk te bespreken dat is voorbereid door tien werkgroepen gericht op specifieke sectoren, zoals AI, Cybersecurity en halfgeleider.

Wat betekent het voor jouw bedrijfssector?

Door de harmonisering van standaarden kunnen handel en innovatie worden gestimuleerd en kunnen de kosten voor uw bedrijf worden verlaagd. Of het nu gaat om het standaardiseren van ICT, AI, cybersecurity, halfgeleiders, het beveiligen van de toelervingsketens en het doorontwikkelen van groene technologie, het TTC zal al deze onderwerpen bespreken.

Hoe kun je koploper blijven?

Wilt u koploper blijven in uw sector? Dan moedigt Hague u aan om deel te nemen aan de discussie om nieuwe technologiestandaarden te ontwikkelen die ervoor zullen zorgen dat uw bedrijf in staat blijft om internationale normen op de internationale markt te zetten en uw internationale concurrentiepositie te verbeteren.

trade and technology council infographic