2021

Associate Partner
Hague Corporate Affairs

2019

Lid van the World Leadership Alliance - Club de Madrid

2012

Voorzitter Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC)

2010

Hoogleraar Governance, Institutions & Internationalisation

2002 - 2010

Minister-President en Minister van Algemene Zaken

Jan Peter Balkenende

Jan Peter Balkenende is als Associate Partner verbonden aan Hague. Hij is vooral werkzaam in Brussel, waar hij cliënten van Hague strategisch adviseert over Europese en geopolitieke ontwikkelingen.

Prof. dr. Jan Peter Balkenende was tussen juli 2002 en oktober 2010 Minister-President. Na zijn politieke loopbaan houdt hij zich vooral bezig met de grote internationale uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Balkenende was partner Corporate Responsability bij EY en is daar nu extern senior adviseur. Hij is tevens voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition, een samenwerkingsverband van acht Nederlandse multinationals die zich inzetten voor duurzame groei. Balkenende is daarnaast  hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de Club de Madrid, een organisatie van voormalig regeringsleiders van democratische landen.

Associate Partner

“Op tal van terreinen tekenen zich transities af, zoals klimaatverandering, energie, circulaire economie en implementatie van de SDGs. Ik zet mij bij Hague vooral op Europees niveau in om met bedrijven en organisaties stil te staan bij die transities en advies te geven over het maken van strategische keuzes. Die keuzes kunnen betrekking hebben op de eigen kernactiviteiten maar ook op wenselijke partnerschappen” – Jan Peter Balkenende