2024

Associate Partner
Hague Corporate Affairs

2019

Non-Executive Director
Angoka

2018

Non-Executive Director
CyNation

2017

President
Cyber4Board

2012

Directeur-Generaal
NAVO NCI Agency

2009

Chief Information Officer
Ministerie van Defensie

2006

Assistant Chief of Staff for C4I
NAVO Allied Command Transformation (ACT)

2003

Commandant
11 Luchtmobiele Brigade

Koen Gijsbers

Koen Gijsbers is als Associate Partner verbonden aan Hague Corporate Affairs. Vanuit zijn decennialange ervaring op het gebied van cyberveiligheid, digitalisering en defensie helpt hij onze cliënten strategisch te positioneren in Den Haag en bij de NAVO.

Generaal-majoor (bd) Koen Gijsbers heeft na zijn glansrijke militaire carrière, waaronder de commandovoering over de 11 Luchtmobiele Brigade, zich ontwikkeld tot de eerste ‘cybergeneraal’ van Nederland. Koen stond aan het roer van de digitale transformatie bij het Ministerie van Defensie als een van de eerste Chief Information Officers (CIO). Ook heeft hij diverse leidinggevende rollen bekleed binnen de NAVO, waaronder als Directeur-Generaal van de NAVO Communications and Information Agency (NCIA), waar hij met zijn team verantwoordelijk was voor het ontwikkelen, inzetten, onderhouden en verdedigen van alle Informatie Technologie van het bondgenootschap.

Na zijn publieke carrière, heeft Koen de nodige ervaring in het bedrijfsleven opgedaan waar hij vanuit diverse Raden van Bestuur werkt aan de strategische positionering ten aanzien van cyberveiligheid en digitale innovatie. Ook helpt hij commissarissen en toezichthouders deze onderwerpen beter in hun praktijk te duiden.

Gedurende zijn carrière ervaarde hij hoe de samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven op het gebied van digitale transformatie beter kan verlopen. Koen: “Beide werelden begrijpen elkaar soms onvoldoende. Het bedrijfsleven heeft veel kennis en expertise op het gebied van IT en digitale weerbaarheid. Zij investeren ook veel in broodnodige innovatie. Optimaliseren van die capaciteiten voor de overheidsbehoefte is een lastig proces. Ik wil mijn ervaring en kennis van beide werelden inzetten om de samenwerking tussen beide partijen verder te versterken.”