Hague

Politieke monitoring

Voor een goed gesprek moet u weten wat uw stakeholders beweegt en hoe ze bewegen. Onze politieke monitoring informeert u tijdig over schuivende panelen, ontluikende coalities en veranderende posities. Wij bieden u inzicht in het werk van politici, ambtenaren en pressiegroepen.

“Signaleren, informeren en duiden”

Hague volgt met een scherp oog de bewegingen van spelers en van de ontwikkelingen rondom de issues die voor u van belang zijn. We verzamelen alle relevante publieke informatie over politieke en ambtelijke discussies en voorzien die van een actuele analyse. Iedere ochtend voor tien uur op uw bureau of eens in de week een helder overzicht.