Hague

Crisis- communicatie

Hague stond al vele organisaties bij in crisissituaties. Bestuurlijke conflicten, integriteitskwesties, ernstige ongevallen, juridische kwesties met reputatierisico en aanvaringen met ministers en parlement. Die ervaring heeft ons geleerd dat er geen blauwdruk bestaat voor crisiscommunicatie. Iedere crisis heeft zijn eigen unieke karakter en vraagt om een eigen aanpak.

“Rust creëren in een hectische omgeving”

Er is één basisregel: geen paniek. Hague creëert rust in een hectische omgeving. Wij gaan eerst op zoek naar de relevante feiten en verantwoordelijkheden. Wij stellen, met de stem van de kritische buitenwereld, de vragen die de organisatie zichzelf vaak niet stelt. Die informatie is de basis voor heldere kernboodschappen en Q&A’s, aan te passen terwijl de crisis zich ontwikkelt, en te verspreiden via media en social kanalen. Het informeren van uw medewerkers en stakeholders is essentieel: zij zijn immers uw ambassadeurs.