Hague
door Hague

Medicinal Cannabis Europe

In 2018 heeft Hague ‘Medicinal Cannabis Europe’ (MCE) geïnitieerd als een pro-bono-project om patiënten eerlijke toegang tot medicinale cannabis te garanderen via een geharmoniseerd EU-regelgevingskader. Inmiddels heeft Medicinal Cannabis Europe zich ontwikkeld tot een pan-Europese stakeholdervereniging, waarvan het secretariaat wordt beheerd door Hague.

Sinds het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (1961) is het gebruik van cannabis op medisch gebied ingedamd. Er zijn echter aanwijzingen dat medicinale cannabis de pijn kan verlichten die wordt veroorzaakt door de bijwerkingen van kankerbehandelingen of chronische pijn als gevolg van ernstige aandoeningen zoals multiple sclerose of epilepsie. Daarom is de belangstelling van de wetenschappelijke- en patiëntengemeenschappen voor dit onderwerp in de afgelopen jaren toegenomen.

Toch blijft de wetgeving over medicinale cannabis in de lidstaten van de Europese Unie (EU) gefragmenteerd. De patiënten ondervinden hier de consequenties van, omdat zij op deze manier niet de zorg kunnen ontvangen die ze nodig hebben. De lidstaten regelen de vergunningverlening, productie, distributie, toegang tot en vergoeding van medicinale cannabis allemaal op verschillende manieren. Deze fragmentatie belemmert de ontwikkeling van een Europese productieketen binnen een duidelijk, geharmoniseerd wetgevingskader. Als gevolg hiervan verschilt de situatie van land tot land ook sterk voor patiënten. Zij hebben bijvoorbeeld alleen toegang tot medicinale cannabis als laatste redmiddel of wanneer een specifieke arts dit voorschrijft.

Sinds 2018 beheert Hague het secretariaat van Medicinal Cannabis Europe (MCE), de enige multi-stakeholdervereniging bestaande uit patiënten- en medische gemeenschappen, ngo’s, de academische wereld en de industrie. Het doel: eerlijke toegang voor patiënten tot medicinale cannabis. We ontwikkelen de beïnvloedingsstrategie voor de vereniging richting institutionele stakeholders op nationaal en op Europees niveau. Onze diensten voor MCE omvatten het volledige spectrum van public affairs-diensten en strategische communicatie: monitoring en analyse, stakeholdermanagement, belangenbehartiging en (online) communicatie.

Zo promoot Hague sinds 2019 bijvoorbeeld een ‘policy pledge’ onder leden van het Europees Parlement. Politici steunen daarmee het doel van een geharmoniseerd EU-regelgevingskader voor medicinale cannabis, en de toewijzing van EU-fondsen voor onderzoek naar medicinale cannabis in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe.

Binnen twee jaar is Hague erin geslaagd MCE te profileren als een betrouwbare stakeholder die de waardeketen van medicinale cannabis vertegenwoordigt binnen de EU-instituties. Op dit moment werkt MCE aan een Europees burgerinitiatief over medicinale cannabis waarbij een miljoen handtekeningen moeten worden verzameld. Daarmee wordt dan de Europese Commissie opgeroepen een beleidsinitiatief te ontwikkelen, zodat de eerlijke toegang voor patiënten tot medicinale cannabis beter kan worden gewaarborgd.

Dr. Vincenzo Costigliola, Voorzitter van MCE, zegt:

“HAGUE’S KENNIS OVER de EUROPESE BESLUITVORMING, TOEGANG TOT BELEIDSMAKERS, STRATEGISCHE AANBEVELINGEN EN STAKEHOLDER ENGAGEMENT ZIJN essentieel OM DE DOELEN VAN MCE TE behalen”