2021

Junior Advisor
Hague Corporate Affairs

2021

Junior Public Affairs Adviseur
ABN AMRO Bank N.V.

2015

Adviseur
ABN AMRO Bank N.V.

Ewout Wentink

Ewout is Junior Advisor bij Hague Corporate Affairs. Hij is nieuwsgierig naar brede politieke en maatschappelijke thema’s en monitort voor Hague relevante ontwikkelingen om de constant bewegende politieke arena te duiden. Met speciale aandacht volgt hij de ontwikkelingen op het gebied van sport, kansspelen en digitalisering. 

Communicatie, kennis van het onderwerp en verbinding zijn voor Ewout cruciaal om alle uitdagingen aan te kunnen. Door met adequate kennis en vanuit verschillende perspectieven een probleemstelling te bekijken, kan een gezamenlijk gedragen doel gecreëerd worden. Hiervoor zijn verbinding en een continue dialoog van ongekend belang. Zo ontstaat een duurzame relatie, waardoor de gezamenlijke doelen daadwerkelijk behaald worden. Wanneer er dan nieuwe uitdagingen aan de horizon opdoemen, is het fundament van een sterke relatie al gelegd.  

Achtergrond

Tijdens zijn bacheloropleiding International Business & Management heeft Ewout verschillende internationale ervaringen opgedaan. Enerzijds door een semester aan de University of West-Scotland te studeren, anderzijds door op Aruba voor de financiële non-profit organisatie CEDE (gericht op het samenbrengen van mensen en middelen voor duurzame ontwikkeling) verschillende opdrachten uit te voeren. Aansluitend heeft Ewout de master Political Science – International Relations behaald aan de Vrije Universtiteit van Amsterdam. 

Hij begon zijn loopbaan in de bancaire sector al tijdens zijn studie. Hier heeft hij de afgelopen jaren uiteenlopende rollen vervuld, waarbij met name de internationale klantgroep zijn focus had. Bovenal heeft Ewout ervaring opgedaan binnen het Media Relations & Public Affairs team van ABN AMRO. Dit heeft hem een inkijk gegeven in zowel de communicatie, als de Public Affairs binnen een grote organisatie. De kennis die hij hier vergaarde, gebruikt hij nu om het Hague team te versterken.